Darujte 2 % z dane pre VBH 2020

.... môžu znamenať veľa ...

Milí priatelia,

aj v roku 2020 sa môžete sami slobodne rozhodnúť, čo urobiť s čiastkou svojich daní, ktoré ste minulý rok zaplatili štátu. Hoci možno ide o malú čiastku (ktorá však pre Vás nebude znamenať žiadny výdavok navyše), Vaše rozhodnutie, ako sa postavíte k tejto príležitosti, môže mať pre nás veľký význam.

V roku 2019, sme touto cestou získali sumu 1735,20 EUR, ktorú sme mohli použiť pre našu činnosť.

Ako fyzická osoba máte právo poukázať 2% (3%) zaplatenej dane mimovládnej neziskovej organizácii. Ako právnická osoba to je 1% (2%) zo zaplatenej dane. Vysokoškolské biblické hnutie (VBH) spĺňa podmienky stanovené zákonom (č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov) a je zaregistrované Komorou notárov SR.

Touto cestou Vás prosíme o vyjadrenie Vašej podpory študentskej misii poukázaním 2% Vašich daní pre VBH. Budeme radi, ak o tejto možnosti oboznámite aj Vašich blízkych a známych.

Ďakujeme

Graham Leeder

predseda VBH

 

Praktické informácie o poskytnutí 2% z dane a ako pri tom postupovať - tlačivá.