Skupinka v Banskej Bystrici

 

Univerzita Mateja Bela


Miesto:  ŠD 1, Tajovského 40 

Miestnosť: blok A, 6. poschodie, spoločenská

Čas: utorok o 18:00

Kontakt: Jana Hankovská hankovska.jana@gmail.com / 0917 082 612

FB stránka Za mrežami 

Všetci ste vítaní.

Skupinka má za sebou požehnané obdobie. Videli sme množstvo odpovedí na naše modlitby (požehnané mládeže, Projekt Ponorka, John Lennox na UMB, evanjelizácia v škole, pracovník VBH v BB).
Momentálne nemáme stálych členov skupinky, ale veríme, že je to len prechodné obdobie. Ak si študent v BB a čítaš túto krátku správu, v utorky čakáme aj na Teba :) 
Naše modlitby
vďaky:
- za Pánovo vedenie počas celého roka, za to, že na našej slabosti ukazuje svoju silu a moc
- za nových ľudí, ktorých k nám pridáva
prosby:
- za náš duchovný rast, aby sme čo najviac mohli myslieť ako Ježiš a podobať sa mu
- za múdrosť do služby
- za nových členov, vedúceho skupinky a jej ďalšie fungovanie