Skupinky v Košiciach

Technická univerzita a UPJŠ Košice

Stretávame sa spolu na internáte Medická 6

 

Miesto: Medická 6 - zraz pred vchodom do internátu

Miestnosť: miestnosť Univerzitného pastoračného centra

Čas: streda 19:00 

Kontakt: Martina Mačingová, vbhkosice@gmail.com

tel: 0911 224 647


Naša košická skupinka má 7 pravidelných členov a stretávame sa za účelom štúdia Biblie, modlitieb alebo diskusie na rôzne témy, ktoré zaujímajú vysokoškolskú mládež. Taktiež zdieľame svoje životy a snažíme sa spolu stretávať aj vo voľnom čase, občas skočiť do prírody alebo aj na bowling.

Naša skupinka je veľmi vďačná za :

1, miestnosť na stretávanie sa, ktorú sa nám podarilo vybaviť
2, za nových členov skupinky Terku a Hannu

Naše prosby sú : 

1, prosíme Pána aby viedol členov skupinky v evanjelizácii na univerzitách
2, taktiež prosíme o nových členov skupinky, aby sme sa rástli nie len duchovne ale aj čo do počtu