Martin

 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

 

Miesto: Študentský domov JLF, Novomeského 7,

Miestnosť: miestnosť 925 ( 9. poschodie )

Čas: Utorok, 18.00

Kontakt: Kornel Kapinay

kornelkapinay@gmail.comm 

Skupinky VBH  v Martine sú určené pre všetkých, ktorí majú túžbu stretávať sa pri Božom slove a aktuálnych témach hlavne z oblasti medicíny.

Školský rok 2015/16 sa budeme venovať hlbšiemu poznaniu Boha cez Bibliu a pomôžu nám v tom nástroje kopania z knihy poďme hlbšie. Tiež budeme preberať aktuálne témy ako napr. Prečo Boh dovolí utrpenie?

Na našich stretnutiach máme aj chvály, zdieľame sa a modlíme sa jeden za druhého. Túžime spoločne rásť v duchovnom živote. Tešíme sa na všetkých martinských vysokoškolákov:)

 

"Amen vám hovorím:...Lebo kde sú dvaja alebo traja
zhromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede."

Mat 18,20

Námety na modlidby za našu skupinku- Vďaky za priestory a konkrétnych ľudí a Prosby za kvalitný čas na skupinkách a jasné smerovanie ku Kristovy :)