Skupinka v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove

Miesto: Nový internát, 17. novembra č. 11,

Miestnosť: Spoločenská miestnosť (), 9. poschodie na Novom internáte

17. novembra č. 11

Čas: utorok o 19:00
 

Kontakt:

Alžbetka Borková, Silvi Dunajová, Lenka Liptáková, Eliška Devošová, Radka Kataniková

nájdete nás aj na facebooku ako funpage Stop ako skupina Stop-VBH Prešov

Alžbetka Borková: 0918623261

Silvi Dunajová: 0949 291091
Lenka Liptáková: 0902876719

Aktuálne informácie:
Stretávame sa pravidelne počas semestra každý utorok na internáte a spoločne s našimi hľadajúcimi spolužiakmi študujeme Bibliu a diskutujeme na rôzne témy, napr: Ak jestvuje Boh, prečo dopúšťa utrpenie? Jestvuje iba jedna cesta k Bohu? Prečo existuje toľko náboženstiev? atď...Každý je prijatý.

vďaky: 
- za množstvo študentov, ktorí prichádzajú
- zaužšie stretnutia s večerou každú druhú stredu

2 prosby o modlitbu:
- aby sme mali tvorivé nápady, ako urobiť naše stretnutia lákavými pre rôznych študentov a aby sme sa v tom vedeli spoliehať iba na Boha
- aby sme vedeli dobre tímovo pracovať, aby sa jednota a láska medzi nami prehlbovala

Aktivity