Skupinky VBH

Študentské skupinky na internátoch sú najtypickejšou formou práce VBH. Ich poslaním je študovať Bibliu a uvažovať o aplikácii jej učenia v súčasnom živote, prinášať dobrú zvesť o Božej láske spolužiakom zrozumiteľnou formou, chváliť Boha piesňami i modlitbami, prehlbovať spoločenstvo a priateľstvo medzi študentmi. Skupinky VBH zároveň spájajú kresťanov všetkých denominácií a prinášajú priestor pre posilňovanie jednoty kresťanov.

Študentom pomáhame pri vedení a organizovaní skupiniek, pripravujeme školenia a tréningy pre vedenie a organizovanie skupiniek, a tiež sme pripravili praktickú príručku pre vedúcich skupiniek.

Skupinky sa stretávajú v mestách:

Bratislava, Trnava, Nitra, Žilina, Martin, Banská Bystrica, Zvolen, Košice, Prešov, Michalovce

 

Ďalšie informácie vám radi poskytneme na adrese VBH.