Skupinky v Žiline

 

Žilinská univerzita

Letný semester - 2018/2019 - tešíme sa na vás :) 

Miesto: UZ Internáty Hliny

Miestnosť: blok H8, miestnosť číslo 605 (televízna miestnosť na 6. poschodí)

Čas: utorok o 18:30 - prednášky na rôzne témy, biblické štúdium a diskusia, modlitby, zdieľanie... 

 

Kontakt: f www.facebook.com/zilinskeVBH

e-mail: zilinskevbh@gmail.com 

osobne: Timo Kapinay, 0915 077 894,  timothy.k.24@gmail.com

Momentálne sa stretávame v menšom počte, zloženom z veriacich v Pána Ježiša ako aj hľadajucich či pýtajúcich sa študentov z internátov Hliny ako aj Veľký diel + z času na čas nás navštívi aj už neštudujúci člen :) V zimnom semestri sme preberali list Kolosanom a koncom semestra sme mali témy s diskusiou, zamerané na nový život, ktorý máme v Ježišovi Kristovi. V tomto semesri prechádzame brožúrku OBJAVUJ ktorá obsahuje 6 štúdií vybraných kapitol z evanjelia podľa Jána, alebo preberáme rozličné duchovné či biblické témy. 
Plánujeme aj organizovať prednášku s otázkami (životný príbeh bývalého homosexuála, či okultistu).
 

Námety na modlitby:

Vďaky:

- za Božiu milosť že sa môžeme stretávať a aj organizovať prednášky na pôde intrákov Hliny

- za Božie konanie v skupinke a v jej členoch

- za túžbu členov stretávať sa a pozývať spolužiakov poznávať Ježiša; 

Prosby:

- za študentov, ktorý navštevujú skupinku už dlhší čas, ale stále sa ešte nerozhodli nasledovať Ježiša

- za ochotu, lásku a odvahu robiť viac misiu na pôde univerzity a za múdrosť ako konkrétne ju môžeme robiť v našom prostredí

- za vedúcich aby vedeli viesť iných a začať nové veci a tak isto aby sa k nám chcelo pridať viac kresťanov, ktorý študujú v Žiline

 

 


 

Miesto: Študentský domov Veľký diel

Miestnosť: Skupina momentálne nie je aktívna, študenti z VD sa stretávajú spolu na skupinke na Hlinách

Čas: --

Kontakt:

Aktivity