IFES

Osobitosti IFES

 

1. Biblické hnutie
Našou hlavnou aktivitou je štúdium Biblie. Jedným z našich hlavných cieľov je pomôcť študentom študovať Bibliu samostatne a aplikovať jej učenie v celom svojom živote.

2. Hnutie slúžiace cirkvám
Naším cieľom nie je zakladať nové zbory; sme skôr mimocirkenou organizáciou, ktorá chce slúžiť cirkvi špecifickým spôsobo.

3. Hnutie pracujúce predovšetkým na univerzitách a vysokých školách
Zameriavame sa na vysokoškolských študentov, ktorí sú natoľko špecifickou skupinou, že sa oplatí zamerať cielene na nich. Niektoré hnutia pracujú tiež so študentmi stredných škôl.

4. Evanjelizačné hnutie
Naším cieľom je nielen budovať veriacich študentov vo viere, ale im tiež umožniť byť efektívnejšími svedkami pre Krista.

5. Hnutie so študentmi ako vedúcimi
Naším zámerom je, aby všetky skupiny veriacich študentov na univerzitách boli vedené samotnými študentmi, keďže mnohí z nich sú obdarovaní k vedeniu iných a potrebujú príležitosť na rozvinutie svojich darov.

6. Spoločenstvo domácich hnutí
Každé z nezávislých hnutí pripojených k IFES sa snaží o to, aby bolo skutočne národné a domáce, so svojimi vlastnými pracovníkmi a výbormi, a tiež sa snaží stať po určitom čase finančne samostatným.

7. Hnutie tvorivého kresťanského myslenia
Ako kresťania vo vysokoškolskom svete veríme, že máme zvláštnu zodpovednosť povzbudzovať študentov k pevnému a inteligentnému chápaniu svojej viery a k tomu, aby boli odvážni a tvoriví v rozmýšľaní a rozprávaní o pálčivých otázkach našej doby.

8. Hnutie modlitby
Stretnutia modlitebných skupiniek, ktoré sa často stretávajú denne, charakterizujú efektívne študentské hnutia po celom svete.

9. Medzidenominačné hnutie
Študentské skupiny, v ktorých sú študenti z rôznych cirkví a denominácii majú veľa výhod. Svoju pozornosť zameriavame na jednotu kresťanov a podstatu našej viery. Študenti z rôznych prostredí sú medzi nami vítaní – a to je náznak neba!

 

Viac informácii o IFES sa dozviete na ich stránke www.ifesworld.org .