Naše blogy

JesusHouse

Vložil(a) jano, Pia, 29/10/2010 - 22:38
::

Klaus Gottler, vedúci projektu JesusHouse

/ časť príhovoru priateľom JesusHouse/

Od posledných priamych prenosov z Tržnice rýb v Hamburgu som absolvoval veľa pôsobivých stretnutí s ľuďmi, ktorí sa obrátili na JesusHouse. Na mnohých miestach som sa stretol s tým, ako mladí ľudia a často aj celé mládežnícke spoločenstvá zažili prostredníctvom JesusHouse Božie požehnanie "na vlastnej koži". Za to som veľmi vďačný.

Pravá strana lode

Vložil(a) jano, Po, 11/10/2010 - 23:11
::

napísala Adriana 

Pánovi Ježišovi som odovzdala svoj život pred 16 rokmi. Ale aj po tak dlhom čase som ešte stále žena, ktorá objavuje, že nie je bez zlyhania. Žiaľ je to tak. Pán Ježiš nech upevní naše srdcia, aby boli bezúhonné a vo svätosti pred naším Bohom a Otcom v čas príchodu nášho Pána Ježiša Krista so všetkými Jeho svätými. /1 Tesalonickým 3:13/

Lotrova úžasná kázeň

Vložil(a) jano, St, 22/09/2010 - 08:53
::

napísal  Jozef

 

V Božom Slove je zapísaných veľa príbehov a udalostí, všetky sú napísané pre nás a majú nám čo povedať. Predsa však sú niektoré z nich také, ktoré mňa osobne obzvlášť oslovujú ba až fascinujú. O jednom z nich – ako ku mne hovorí - by som sa rád podelil aj s vami.

Ulrich Parzany

Vložil(a) jano, So, 04/09/2010 - 22:12
::

- časť obežníkového listu Ulricha Parzanyho priaznivcom ProChrist:

...práve som sa vrátil z jedného regionálneho ProChrist-týždňa v Asunción v juhoamerickom Paraguay a som ešte plný dojmov z týchto dní. Predo mnou sú ďalšie ProChrist týždne v Ulme, Marl a vo švajčiarskom Thun, je to veľa možností hovoriť ľuďom evanjelium Pána Ježiša Krista. Paralelne k tomu beží JesusHouse lokal: ...približne na 300 miestach v Európe bude 150 evanjelistov viesť rozhovory s mladými ľuďmi a strednou generáciou o viere v Pána Boha. Takto silne koncentrované zvestovanie evanjelia už dávno nebolo, som vďačný, že služba od ProChrist je žiadaná na toľkých miestach.

Prečo práve študenti a ich iniciatíva

Vložil(a) Martin Mražík, Ut, 04/05/2010 - 15:39
::
Spomínate si na oných štyroch malomocných, ktorí postávali pri vchode samárskej brány v čase, keď mesto obkľúčené sýrskymi vojskami postihol hlad? (2Kr 7) Vybrali sa do sýrskeho tábora s tým, že ak ich nezabijú, budú mať aspoň niečo pod zub. Doma by v beznádejnej situácii určite zahynuli tak či tak. Izolácia mesta spôsobila, že ceny potravín a tovarov sa náramne predražili. Bola to tak zúfalá situácia, že ľudia od hladu jedli svoje deti. (2Kr 6:24 – 33)
 
Hospodin prostredníctvom Elízea oznámil, že situácia sa zmení, ceny potravín klesnú, jedla bude dosť. (2Kr 7:1)

Cestou zaprášenou pôjdeš...

Vložil(a) jano, So, 29/11/2008 - 22:39
::

... osobne si myslím, že poznať význam udalosti o umývaní nôh z Jánovho evanjelia 13,1-20 je veľmi dôležité preto, aby sme pochopili ako je to vlastne s odpustením hriechov a s našim vzťahom k Pánu Bohu.  Hriech totiž delí človeka od Pána Boha, nič nečisté nemôže vojsť do Božej prítomnosti. Preto Pán Ježiš priniesol obeť zmierenia, aby tí, ktorí ju príjmu, mohli vojsť do Božej prítomnosti.

Podivné podobenstvo ...?

Vložil(a) jano, Ne, 19/10/2008 - 18:10
::

Vráť mi už tie kocky do skrinky, hovorí Miško svojej mladšej sestre Martinke. No ja som ti ich chcela už dávno vrátiť, ale vieš, tieto dve červené sa mi veľmi hodia do mojej stavebnice. No tak si tie dve nechaj, hovorí Miško.  Ockó,...Miško mi tie dve červené kocky, čo sa mi tu tak veľmi hodia nechal.    Tak ty si zlatý Miško, to sa mi u teba páči, že chceš Martinke urobiľ radosť, pochváli Miška ocko.

Kto bol milosrdný Samaritán ?

Vložil(a) jano, Pia, 18/07/2008 - 19:20
::

Podobenstvu o milosrdnom Samaritánovi  /Luk. 10,30-37/ som pôvodne rozumel

iba v tom význame ako znie jeho záver, teda, že Pán Ježiš chce, aby

sme lásku k našim blížnym preukazovali konaním milosrdenstva.

Dnes však v tomto podobenstve vidím aj predobraz poslania Pána

Ježiša.

Človek na ceste z Jeruzalema do Jericha je každý, kto sa vzďaľuje

od Božieho ľudu.  Odchádzajúc z domu do sveta upadne do rúk toho

zlého, ktorý mu zasadí ťažké duchovné rany.  Kňaz a Levíta, ktorí

prechádzajú okolo, predstavujú starozmluvnú službu v stánku

obetovania zvierat za hriechy ľudu, avšak v liste Židom čítame, že