Naše blogy

Študovanie ...a kráľ Šalamún

Vložil(a) jano, Ut, 29/01/2008 - 21:06
::

Biblia - Božie slovo hovorí, že máme žiť múdre pred svetom. List Kolosenským 4,5. Ale čo to znamená "žiť múdre" ?
Múdrosť môžeme chápať v troch oblastiach:
1. múdrosť telesného /hmotného/ charakteru
2. múdrosť duševného charakteru
3. múdrosť duchovného charakteru
- čo ktorá z týchto troch múdrostí zahrňuje, pokúsime sa vysvetliť na známej biblickej postave kráľa Šalamúna.

Prečo svet priznáva, že je Kocúrkovo...?

Vložil(a) jano, Po, 10/12/2007 - 00:44
::

...no ak priznáva, tak žiaľ asi iba preto, aby sympatickou zdrobnelinou zakryl svoju skutočnú podstatu. Vážne, skutočne vážne, nejde tu o abstraktné obrazy.

V Biblii, v knihe Zjavenie Jána 13.kapitola, je totiž "svet" označený ako šelma vystupujúca z mora, ktorá je podobná pardovi, nohy má ako medveď a tlamu ako lev. Má veľkú silu a moc. Rúha sa Bohu a svojou mocou bojuje /a aj úspešne/ proti cirkvi Pánovej. Má moc nad všetkými kmeňmi, ľuďmi, jazykmi a národmi.

Náš Bruky a Gideon

Vložil(a) jano, Ne, 25/11/2007 - 23:19
::

Nestačím sa diviť, odkiaľ naše, vlastne ešte šteňa - malý Bruky pozná niektoré Biblické state. Presne tak, ako tvrdila kanaánska žena v príbehu z Matúšovho evanjelia 15.kapitoly, 27.verš vie, že to, čo spadne zo stola patrí jemu, a to bez ohľadu na to, či je to kúštik chleba, alebo nešťastnou náhodou ocinovi z ruky vypadnutý párok. Nepresvedčíte ho o tom, že toto je už teda "diskutabilná" omrvinka...

Stromy rastú a ja...?

Vložil(a) jano, Ut, 13/11/2007 - 11:15
::

...ja tiež, ale už len do šírky, nestačím si meniť šatník - ale keď sa tak pozerám po ostatných absolventoch, myslím, že ani nie som sám...

Prečo Pán Ježiš premenil vodu na víno ?

Vložil(a) jano, St, 07/11/2007 - 21:16
::

   Týmto známym biblickým príbehom si žiaľ niektorí ľudia obhajujú svoju neskrývanú náklonnosť k alkoholu.     Premenenie vody na víno v Káne Galilejskej  /Evanjelium Jána  2.kapitola 1.až11.verš/  sa však má chápať ako prvý prejav moci Pána Ježiša konať divy, zázraky,  teda to, čo fyzikálna veda nevie vysvetliť,  aby takýmto spôsobom zjavil svetu, že je Syn Boží  a teda,  že tento stvorený svet je Jemu podriadený.

V tomto príbehu je však okrem toho vidieť aj biblický obraz poslania Pána Ježiša,   teda predobraz konečného výsledku Jemu zverenej úlohy pre Jeho príchod na svet.

V postave starejšieho,  ktorý ochutnal vodu premenenú na víno  vidíme Otca nebeského,  ktorý odkrýva hriešnosť človeka slovami: "...každý človek podáva najprv dobré víno,  a keď si hostia už upili, dá horšie..."