Skupinky v Bratislave

 

Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Miesto: Dolnozemská cesta 1, Budova NHF/OF, suterén

Miestnosť: zatiaľ žiadna

Čas: pondelok až štvrtok od 12:30 - 13:30

Kontakt: El Tkáčová   mobil: 0905 705 894;  

       skupinkaeuba(z@vinac)gmail(bodka)com

Aktivity