Adoptovaný do rodiny - Konferencia VBH 2018

„Boh poslal svojho Syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, a aby sme dostali synovstvo.” Gal 4:4-5

Boh je náš dobrý Otec, ktorý poslal Ježiša aby zomrel za každého z nás a aby sme s Ním mali spoločenstvo. Keď si uveril Ježišovi, stal si sa Božím synom, stala si sa Božou dcérou a boli sme adoptovaní do večnej Božej rodiny. Boží plán pre jeho dieťa je, aby si patril do cirkvi – na miesto, kde slúžime a milujeme jedni druhých.

Na našej konferencii v septembri bude hlavným rečníkom Ervin Mittelmann, kazateľ spoločenstva Mozaika v Košiciach. Budeme spolu rozmýšľať o cirkvi, o tom, ako vznikla, ako do nej môžeme vstúpiť, ale napríklad aj o tom, ako v nej funguje učeníctvo. Poďme spolu zistiť viac o tom, aká je rodina, do ktorej sme boli adoptovaní a o našom mieste v nej!

Konferencia sa bude konať 6. až 9. septembra 2018. Budeme veľmi radi, ak prídeš na celý čas, no zároveň rozumieme, že to nebude možné pre každého, preto sa môžeš prihlásiť aj na kratší čas, ktorý ti bude možný. Miesto konferencie je Kresťanské centrum Berea pri Modre, bližšie informácie o tomto centre nájdeš na stránke www.berea.sk.

Súčasť konferencie je dobrovoľný pôst, ktorý je plánovaný na sobotu. Pôst je čas bez jedla (alebo bez niečoho iného, čo je pre nás dôležité), ktorý strávime hľadaním Boha. Obetujeme niečo dobré, aby sme ukázali, že Boh je pre nás ešte dôležitejší. Máme túžbu stretnúť Ježiša, vierou ho počuť, chváliť Ho, vyvýšiť nad naším životom a nad službou VBH. Prihlásiť sa môžete na PRIHLÁŠKOVÝ FROMULÁR . Informácie o cenách sú v prihláške. (Ak by si mal z akéhokoľvek dôvodu problém poplatok zaplatiť, kontaktuj nás, budeme sa snažiť pomôcť.)