Graham Leeder

Vyrástol som v Newcastle upon Tyne v Anglicku a v Ježiša ako svojho Spasiteľa som uveril ešte ako tínedžer. Počas toho ako som študoval geografiu v Bristole bolo Britské VBH miestom, kde som bol postavený pred rozhodnutie, aby moja viera mala vplyv na celý môj život a nie len na malé časti môjho života ako to bolo dovtedy. Zapojil som sa do evanjelizácie a do služby medzinárodným študentom a uvidel som krásu evanjelia a tiež potrebu, aby svet počul o Ježišovi. Zatúžil som byť toho súčasťou. Pre mňa bola univerzita mestom duchovného rastu, miestom kde som videl ako Božia milosť prikrýva moje zlyhania a takisto miestom, kde som mal možnosť vidieť ako Boh pracuje v životoch ľudí okolo mňa. Po tom ako som skončil vysokú školu, som robil “Relay” – čo je ročný tréning v misii a učeníctve organizovaný britským VBH. Relay som robil v Glasgowe, v Škótsku, a bolo pre mňa privilégiom pracovať so študentami a podporovať ich v zdieľaní evanjelia s ich priateľmi a spolužiakmi.

Potom som 9 rokov pracoval v Ružomberku ako učiteľ angličtiny. Takisto som pomáhal miestnemu baptisickému zboru s misiou a s mládežníckou prácou. V roku 2015, som sa spoločne s mojou ženou Dáškou presťahoval do Banskej Bystrice, aby som mohol začať študovať teológiu. Po čase modlitieb a hľadanie Božej vôle pre naše životy som pocítil, že Boh ma volá do práce s VBH. Veľmi sa teším z toho, že môžem podporovať a pomáhať študentom niesť dobrú správu o Ježišovi tu na strednom Slovensku.