Konferencia FEUER 2018

Otazka

1. 11.2018 : Coma Ruga. Väčšia pobrežná dedinka, ktorá sa pre našu štvorčlennú výpravu mala stať centrom diania na nasledujúce 4 dni a noci. Už pri vystupovaní z vlaku, ktorý nás dopravil z letiska v Barcelone sme sa stretli s Belgičanmi, ktorí sa mali takisto zúčastniť konferencie FEUER. Niektorých z nich som spoznal, keďže som sa s nimi videl v Poľsku na Formación toto leto

Hlavnou podstatou tejto konferencie býva vzdelávanie vedúcich vysokoškolských biblických skupiniek v oblasti prípravy evanjelizačného prejavu. Tak to bolo aj teraz, vyše 150 účastníkov z celej Európy bolo rozdelených do skupín po šiestich, siedmych a nasledujúce dni mal každý z nás úlohu v malej skupine predviesť svoj pripravený evanjelizačný “talk” s témou, ktorá nadväzovala na niektorú časť evanjelia podľa Marka. Potom nasledoval Q&A, priestor na otázky a odpovede, v ktorom ostatní členovia skupiny simulovali študentov a pýtali sa k téme. Záverom bola spätná väzba a diskusia, ktoré mali za účel vyzdvihnúť pozitíva a zdôrazniť medzery, ktoré sa ešte dajú zlepšiť. Beatka a Baška sa zúčastňovali zase semináru Seekers Bible Study (Biblické štúdium pre hľadajúcich).

Team 

Práve spomínanému Q&A (Questions and Answers) bolo venované veľa pozornosti a bola to hlavná téma viacerých seminárov. Osobne mi práve táto časť konferencie priniesla najviac a bol to pre mňa taký prvý dotyk s odpovedaním na dôležité a hlboké otázky nadväzujúce na biblický text. Veľakrát máme tendenciu sa viac pýtať a to vôbec nie je zlé. Je ale dôležité dať priestor zvedavosti študentov. Každá otázka z úst študenta je pri dnešnej pasivite a anonymite pokladom. Dobré bolo si pripomenúť aj to, že pri odpovedaní nám ako kresťanom nemá ísť o presvedčenie druhej strany a podanie dostatku argumentov, ale o to, aby sme prezentovali Boží charakter.

„Tým hlavným nie je svojou odpoveďou presvedčiť ľudí. Najdôležitejšie je, aby sme ukazovali lásku, záujem, trpezlivosť a Boží charakter.“

 - Christian Hofreiter

Medzi hostí patrili napríklad Dickson Dowsett, ktorý nám spolu s Rose, jeho manželkou, večer rozprávali zo svojho života. Ich svedectvo sa mi silne vrylo do pamäte. Bolo to ako čítať kresťanskú knižku s praktickými radami, ale vidieť ju v praxi.

“V tejto dobe je každý dosť individualistický. Ale potrebujeme si uvedomiť jedno: Sami to nezvládneme! Dokážeme to jedine s Pánom.”

- Dickson Dowsett

“Robím chyby. A preto sa chcem učiť ďalej.”

- Rose Dowsett

Ďalšími hosťami boli Stefan Gustavsson, Andrew Fellows, Andy Wickham, Edvin Puka, Pablo Martinez, Vaughan Roberts, David Robertson, Mattias Clausen a v neposlednom rade John Lennox a Samuel Escobar, ktorých skúsenosti s evanjelizáciou medzi študentmi boli pre mňa takisto veľmi povzbudzujúce (popravde, hltal som ich tak veľmi, že z ich prednášok nemám v mojich poznámkach ani písmenko). Hudobným hosťom bol Andy Mayo, hostili nás pracovníci španielskeho GBU a študenti a za organizáciu sme vďačili skvelým Lindsay-mu a Ann Brownovým. Lindsay nám pripomenul aj dôležitý fakt, na ktorý potrebujeme hľadieť pri evanjelizácii. Nejde o rýchlosť, dokonca ani o efektivitu. Ide o to, aby sme rozsievali evanjelium, a to vždy v súlade s Bibliou. Boh je tým, ktorý dáva vzrast, nie my. (1. Korintským 3:7)

“I know you are a mess, but I want you to be my messenger and to use your life as a message.”

 

- JA viem, že si len kôpka smetia, ale chcem si ťa použiť ako môjho vyslanca a tvoj život ako správu. (voľný preklad)

- z improvizovanej piesne študentov

Mohol by som ešte veľa písať o veciach z tejto výpravy. O skúsenostiach skupiniek, o misijných týždňoch, o rozhovoroch, o prechádzkach s Pánom pri mori, o témach z Markovho evanjelia, o nápadoch na evanjelizáciu, o návrhoch na knižky a autorov, o modlitbách… Som vďačný za možnosť byť na FEUER-i aj s našou slovenskou zostavou. Zažili sme spolu aj veľmi vtipné situácie, aj veľmi užitočné rozhovory. Napriek tomu, že som bol v Barcelone a nevidel z nej okrem letiska nič, som vďačný.

Samuel Spišák