Pozývame Vás na Konferenciu - Sme v tom Spolu! + Už program

Heterosexualita, bisexualita, homosexualita, pornografia, sex. Stráčas sa už aj ty v týchto pojmoch?

Strach, neistota, zhnusenie, túžba, zvedavosť, závislosť a hriech alebo sloboda, radosť, intimita, priblíženie, požehnanie, láska. Čo si z oblasti sexuality nesieš ty?

Napriek tomu, že spoločnosť pokrivila nás pohľad na ľudskú sexualitu, stvoril ju sám Boh ako dar.

SME V TOM SPOLU!

 


Milí priatelia, Vysokoškolské biblické hnutie (VBH) v spolupráci so Slovenským evanjelizačným srediskom (EVS) Vás pozývajú na konferenciu o kresťanoch a sexualite - SME V TOM SPOLU!

REGISTRÁCIA TU!
bit.ly/smevtomspolu2019

Viac info je na FB - https://www.facebook.com/events/361215904823531/  

POZOR! POČET MIEST JE OBMEDZENÝ
Cena za celú konferenciu pre študenta je 40€, cena pre dospelého 55€. V prípade, že chcete prísť len na časť konferencie, cena Vám bude vygenerovaná automaticky v prihlasovaní.