Môj Reštart vo Važci

Na svete je sedem miliárd ľudí. Každý jeden človek túži po láske, chce milovať, ale ešte viac, chce byť milovaný. Touto túžbou sa potvrdzuje, že všetci na svete sme si kvôli túžbe po láske rovní a taktiež rovní v slabostiach. V čase, keď sa dostávame na svoje životné dno zisťujeme, že nás nevie pochopiť ani ten najlepší kamarát. Stáva sa, že hľadáme pochopenie a pomoc inde. Našimi kamarátmi sú svetské veci,alkohol, cigarety, drogy, priateľ s výhodami... No neprinášajú títo „kamoši“ešte viacej prázdna do nášho vnútra a neubližujú nám ešte viac?

Áno, aj dno môže byť odrazom pre nový a lepší začiatok. Utrpenie nám môže pomôcť a ukázať nám dokonca lepšie cesty, ktorými môžeme kráčať. Sama dobre viem, že žiadny človek ani akákoľvek vec na svete nevedela naplniť moje srdce viac, ako samotný Ježiš Kristus, ktorý vám neponúka len odpustenie tých najohavnejších a najhorších hriechov, vernú bezpodmienečnú lásku, plnosť srdca, toho najlepšieho priateľa, ale úplne zmení vás život a naplní ho do poslednej bodky. Po celý čas je tu so mnou, nech sa deje čo sa deje, stále ma drží za ruku, učí ma milovať mojich blížnych viac a viac a prejavovať lásku aj tým, naoko menej sympatickým. V mojom srdci už viac nič nechýba, pretože mám Božiu lásku, ktorá je nad všetky iné naše lásky.

Vďaka Bohu, bola som pozvaná na sústredenie do Važca, kde sa stretli mladí kresťania ale aj tí, ktorí Pána Ježiša hľadajú (medzi nich som patrila aj ja). Bolo tam toľko úžasných ľudí,ktorí mi ukázali ako Ježiša milujú a ako sa prejavuje v ich životoch, aké horlivé zapálené srdcia pre Neho majú, akí sú pokojní, láskaví a milí. A napriek tomu, že majú vo svojich životoch problémy, neprežívajú taký veľký strach, pretože ak majú živú vieru v Krista, tak s Ním zvládnu všetko, pretože On je ich najlepší priateľ, radca a tešiteľ, ktorý ich nikdy nesklame. On ich miluje takých akí sú. A vtedy som si pomyslela, ach, Bože, akí sú tí ľudia šťastní! Pochopila som to! Úprimne som vyznala pred Bohom všetky moje hriechy a On mi odpustil. Naplnil moje srdce, oslobodil ma od zlých žiadostivých vecí a zbavil ma strachu tohto sveta. Je to niečo také, ako keď pred oltárom stojí ženích a čaká na nevestu a on jej sľubuje, že ju bude milovať naveky...

Najväčšou novinkou pre mňa bolo vidieť chlapcov úprimne milovať Ježiša, vidieť to, ako Mu vyznávajú lásku, nepotrebujú si vypiť ani si zapáliť cigaretu, uvedomujú si ako sa majú správať k ostatným, ako si majú vážiť a ctiť ženy. Väčšina chlapcov v mojom okolí sa vie zabaviť iba keď si vypijú, alebo naopak, alkohol im pomáha uniknúť na istý čas od reality a na svojich priateľkách sú závislí a nevedia ich milovať naozaj a čisto, tak ako je to napísané v Biblii. Ďakujem Bohu za to, že mi ukázal aj toto a že môj pohľad na mužov je aj vďaka nemu iný, lepší.

Som študentkou verejného zdravotníctva a uvedomujem si, aké neuveriteľné je to, ako pracuje ľudský organizmus. Čím viac sa učím biochémiu, anatómiu, fyziológiu... tým viac v Boha verím, všetko je skrze Neho a pre Neho. Je úžasné ako je naše telo poskladané aby všetko fungovalo tak ako má.

Všetkým vám, ktorí budete čítať tento článok prajem aby ste boli naplnení Božou láskou a aby vás všade sprevádzala aj keď sa budete cítiť smutní a zranení, Boh je tu vždy s nami.

S Pozdravom Veronika