Na prednáškach a debatách s Dr. Petrom Payneom v Nitre

Keď je Boh dobrý, prečo existuje toľko utrpenia


V stredu 26. marca usporiadalo Vysokoškolské biblické hnutie v Nitre prednášku, ktorej rečníkom bol Dr. Peter Payne. Dr. Payne je výkonným riaditeľom Inštitútu pre hodnoverné kresťanstvo, prednáša a školí v oblasti apologetiky a evanjelizácie a o jeho vedomostiach z tejto oblasti sme sa mohli počas prednášky naozaj sami presvedčiť. Po úvodnom predstavení rečníka našimi moderátormi začal Dr. Payne rozprávať na tému „Keď je Boh dobrý, prečo existuje toľko utrpenia?”. Táto otázka je veľmi častá a azda neexistuje človek, ktorý by si ju aspoň raz v živote nepoložil. Prednáška bola koncipovaná viac filozoficky než prakticky. Nehovoril o tom, ako pomáhať ľuďom, ktorí trpia, ale o tom čo Biblia hovorí o pôvode utrpenia a pokúsil sa prostredníctvom zaujímavých príkladov priblížiť určité vysvetlenia prečo vlastne Boh bolesť dopúšťa. Páčilo sa mi, ako spomenul mnohé otázky s ktorými sa často ako kresťania stretávame zo strany ateistov. Hovoril, že dôležitá otázka neznie „Môžem vysvetliť všetko utrpenie a bolesť?“, pretože to nie je možné, ale poukázal na to, že dôležité je spýtať sa sám seba či môžem a budem dôverovať Bohu i napriek tomu, že nerozumiem. Počas prednášky nám prostredníctvom príkladov zodpovedal aj to, či je vôbec rozumné dôverovať Bohu za predpokladu, že existuje toľké zlo a bolesť a či je teda rozumné dôverovať, že Boh je tým, čím Biblia hovorí, že je.

Dr. Payne ako zlomový dôvod utrpenia uviedol, že žijeme v padlom a porušenom svete. Uviedol, že Boh chce, aby sme cez určité utrpenie budovali svoj charakter, ktorý rastie najviac v ťažkom období a aby sme obnovili vzťah s ním. Povedal, že my ľudia, sa niekedy správame ako bohovia alebo robíme veci namiesto Boha a táto sústredenosť samého na seba vytvára konflikt medzi ľuďmi. Tiež sa mi páčilo, ako potom Dr. Payne hovoril o Božej spravodlivosti a že ľudia často krát zabúdajú aj na túto jeho charakteristiku. Okrem toho, že Boh je milujúci, dobrý, vševediaci, všemohúci, je taktiež aj dokonale spravodlivý a to ovplyvňuje to, aký vzťah má k nášmu padlému svetu. Na koniec vysvetlil, že keď prví ľudia odišli z raja, prišli do sveta, kde bude rakovina, tsunami a iné nešťastia. Zdôraznil, že dôsledkami budeme trpieť všetci, nie iba neveriaci, ale aj kresťania. Žijeme vo svete, kde trpíme rovnako, pretože žijeme vo svete, kde nás kvôli nášmu pádu Boh nechráni úplne od všetkého. Boh smúti, keď vidí utrpenie a určite dá veci do poriadku. A keď tak urobí, všetko zlo bude odstránené.

Po ukončení témy nastal priestor pre otázky, ktoré boli naozaj zaujímavé. Padali otázky ohľadom karmy, pádu anjelov a iné, na ktoré Dr. Payne pohotovo odpovedal. Celá prednáška bola profesionálne tlmočená.

Na prednášku som pozvala aj niekoľkých kamarátov zo zboru a spätná väzba jednej z nich znela: „Vnímam pozitívne, že rečník hovoril z vlastnej skúsenosti a nie len akademicky a teoreticky. Myslím si ale, že základným predpokladom, aby niekto mohol prijať takéto vysvetlenie utrpenia, je duchovné vnímanie reality a pre neveriaceho človeka by to isto nebolo postačujúce. Čiže na vnútrocirkevné účely super – avšak na misijné o niečo menej. “ Iné vyjadrenie znelo: „Som kresťan, tak očami človeka ktorý tam prišiel popočúvať niečo o Bohu a o tom prečo je tu utrpenie, ten pánko to zhrnul uplne supersky!“ Je naozaj pravda, že prednáška bola filozofická, čo aj sám rečník na začiatku povedal, avšak aj napriek tomu bola zrozumiteľná a mnoho ľudí ju hodnotilo pozitívne. Na prednáške sa zúčastnilo okolo 50 ľudí.

Očami Pajčiho

O utrpení

V stredu 26.3. sa v kongresovej hale uskutočnila prednáška, na ktorej bol hosťom Dr. Peter Payne. Témou bola otázka „Keď je Boh dobrý, prečo existuje toľko utrpenia?”. Medzi hosťami bola aj dosť veľká skupina ľudí z Levíc, čo ma dosť potešilo, no nielen to. Z rozhovorov s nimi a z ich reakcií môžem interpretovať, že to pre nich bola veľmi dobrá prednáška. Nepokladali ju len za nejaké vystúpenie, ktoré ohodnotia ako pekné, ale Boh hovoril skrze Petra do ich životov a dotkol sa ich aj v takejto často diskutovanej a nie vždy vysvetlenej oblasti, ktorá je častou témou rozhovorov a polemík medzi kresťanmi a nekresťanmi.

Podávať evanjelium bez nátlakuVo štvrtok sme mali s Peterom prednášku spojenú s diskusiou na tému „Ako podávať evanjelium ľuďom, ktorí ešte neprijali Krista za svojho Spasiteľa a nerobiť to nátlakovo?”. Spolu s manželkou sa nám snažili poukázať na niektoré chyby, ktoré robíme pri tom, ako chceme podávať túto skvelú správu ďalej a čo môže odrádzať našich poslucháčov. Dali nám rady, ako evanjelium, ktoré zmenilo náš život, môžeme posúvať ďalej a robiť to efektívnejšie. No na druhej strane nás povzbudili, že našou úlohou nie je spasiť človeka, pretože to môže urobiť len samotný Boh, ale našou časťou v tomto veľkom diele záchrany je byť vytrvalý, aj keď nevidíme výsledky, aj keď nemáme síl, aj keď sa nám často nechce, ale stále máme bojovať za ľudí okolo nás.
Slovo, ktoré sme počuli či už v stredu alebo vo štvrtok, bolo veľmi dobré a myslím si, že Pán Boh mohol hovoriť ku každému poslucháčovi. No mňa najviac zaujalo a udrelo mi do očí niečo iné. V stredu počas prednášky bola Peterova manželka v úzadí a nič nehovorila. Vo štvrtok však bolo veľmi zaujímavé vidieť, ako sa podieľajú na jednej prednáške. Ako chcú spolu hlásať Božie slovo. Ako sa vzájomne dopĺňajú a ako spolu nasledujú Krista. Bolo super vidieť, ako sa správa veľký rečník, keď nie je za mikrofónom, ale je medzi ľuďmi a my sme mohli sledovať jeho bezprostredné reakcie. Bolo to pre mňa veľkým povzbudením a som veľmi vďačný za prednášky a čas, ktorý Peter strávil medzi nami.

Pajči