Nitrianská skupinka "Na poli politickom"

Tento semester nitrianska skupina sa rozhodla organizovať diskusie s hosťami na aktuálne témy, ktoré zaujímajú dnešných mladých ľudí. Vyše sto študentov malo možnosť odpovedať na anketové otázky, cieľom ktorých bolo zistiť, čo by radi zmenili na súčasnom svete. Výsledkom bola široká databáza zaujímavých tém, v ktorých často figurovala práve politika. Preto sme v stredu 9. marca usporiadali prvú diskusiu s názvom Na poli politickom. Bolo pre nás cťou privítať hostí Igora Édera a Csabu Tolnaia, poslancov mestského zastupiteľstva v Leviciach, ktorí nám priblížili, v čom spočíva ich práca, čo obnáša a v čom vidia svoje poslanie pre mesto. Úprimne zodpovedali všetky položené otázky a dovolili nám nahliadnuť do ich súkromného i pracovného života. Na túto udalosť sme pozvali všetkých študentov obidvoch nitrianskych univerzít prostredníctvom facebooku či plagátov rozvešaných na nástenkách školských budov.

Prvá diskusia sa tešila veľkej účasti, hostia prijali naše pozvanie skutočne s radosťou a atmosféra počas diskusie bola po celý čas veľmi príjemná. Veríme, že toto bol len začiatok a podobných akcií bude v budúcnosti pôsobenia VBH v Nitre len pribúdať. Sme veľmi radi, že študenti majú záujem diskutovať o témach, ktoré sa týkajú celej spoločnosti a sú ochotní sa podieľať na zmene svetu k lepšiemu.