Požehnanú Veľkú noc 2013

Vložil(a) admin, St, 27/03/2013 - 17:27
::
"Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude aj môj služobník. Ak mi niekto slúži, toho Otec poctí." (Ján 12:24-26)

Milí priatelia,

Počiatkom utrpenia Pána Ježiša bol už samotný príchod na túto zem. Nevzdal svoju cestu ani vtedy, keď sa blížil ku krížu, samote a smrti. To všetko bol ochotný podstúpiť, aby nás zachránil. Ježiš obracia náš zrak smerom k Bohu a ľuďom okolo nás. Nasledovať Ježiša znamená neuhnúť ani od cesty utrpenia či nepohody. To odhodlanie nie je z nás, je to premena, ktorú Boh skrze Ježiša prináša do nášho života. To všetko prevyšuje Dobrá správa o tom, že táto cesta je stretnutím so živým Spasiteľom a končí víťazstvom nad smrťou.

"... Ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem a aj vy budete žiť." (Ján 14:19)

Nech nádej ktorú máte v Ježišovi Vám prinesie počas veľkonočných sviatkov 2013 hlboký duchovný zážitok, pokoj a radosť.

V mene svojom, spolupracovníkov a členov  Ústrednej rady VBH,

Martin Mražík
predseda VBH
<><