Pravá strana lode

Vložil(a) jano, Po, 11/10/2010 - 23:11
::

napísala Adriana 

Pánovi Ježišovi som odovzdala svoj život pred 16 rokmi. Ale aj po tak dlhom čase som ešte stále žena, ktorá objavuje, že nie je bez zlyhania. Žiaľ je to tak. Pán Ježiš nech upevní naše srdcia, aby boli bezúhonné a vo svätosti pred naším Bohom a Otcom v čas príchodu nášho Pána Ježiša Krista so všetkými Jeho svätými. /1 Tesalonickým 3:13/

Nedávno sme my s manželom objavili na sebe hriech. Túžili sme byť z neho vyslobodení a tak sme obaja vyznali tento hriech pred Pánom Ježišom, lebo sa nám už sprotivilo jeho ovocie. O niekoľko dní po tom sme počuli od nášho brata kazateľa práve k tomu priliehavé Slovo, bolo to až neskutočne o nás a až neskutočne presné.

Ak sa rozhodneme ísť cele za Pánom Ježišom, tak On sa poteší, no súčasne sa „nahnevá" diabol. A tak sme už o niekoľko dní po vyznaní toho hriechu a po jeho opustení zažívali rôzne protivenstvá, útoky.... nazvem to nepríjemnosti. Jednou z nich bola opätovná strata kľúčov. Za celý čas, čo sme manželia, /4 roky/ sme nezažili toľko neuveriteľných a za sebou husto nasledujúcich strát ako za tento čas. Tentokrát to boli stratené kľúče od auta. Zvečerievalo sa a my sme si uvedomovali, že ak kľúče spadli cestou od auta k paneláku na zem, tak ten, kto ich nájde, môže nájsť aj auto. A nielen nájsť, ale si ho môže aj vziať. Modlili sme sa, aby sme kľúče našli. Bola to už neviemkoľká opätovná nepríjemnosť a ešte sme aj padali únavou, moju myseľ začala pokúšať stará panika. Diabol mi dával rôzne obrazy, podsúval zlé myšlienky, chcel robiť drámu, chcel kradnúť a posmieval sa: „Tak kde máš tú prilbu záchrany?" Opakovala som si Slovo, že v utíšení a v dúfaní bude moja sila....A pokoj prišiel. Vtedy som sa obrátila na Pána Ježiša asi takto: Pán Ježiš Najdrahší, Ty mi dávaš Slovo z Božieho Slova do rôznych situácií a ja ho beriem ako pravdu. Riadim sa ním. Povedz mi, prosím Ťa, kde sú tie kľúče? Ty predsa vieš všetko! Prehovor mi teraz cez Božie Slovo. Pre Teba je to úplná maličkosť. "

Manžel šiel hľadať kľúče von....okolo auta a ja som si otvorila Božie Slovo. Oči mi padli na známy text, ako Pán Ježiš riadil rybolov učeníkov:

A On im povedal: Hoďte sieť na pravú stranu lode a nájdete. A tak zahodili a už aj ju nevládali utiahnuť pre množstvo rýb. „Ján 21:6

Potešila som sa tomu Slovu a uverila som mu. Rozmýšľala som, čo Pán Ježiš v tomto prípade považuje za loď. Vedela som, že pravá strana je po mojej pravej ruke....ale čo je tá loď? Je to náš byt? Je to náš panelák? Alebo je to naše auto? Keď sa vrátil manžel hneď som sa ho spýtala:

Prosím Ťa, nevieš, čo by mohla byť loď?"

Dostala si Slovo?"

Áno, dostala som Slovo od Pána Ježiša, že kľúče nájdeme na pravej strane lode."

No loď je predsa loď," povedal manžel ako najsamozrejmejšiu vec na svete a šiel do spálne, kde je polica s knihami. Práve na nej sú totiž aj naše tri lode, či skôr lodičky.

Po ich pravej strane, na pravej strane lode boli aj tie stratené kľúče od auta. Vzhľadom k okolnostiam to bolo veľmi nepravdepodobné miesto nálezu, takže sme mali z nájdených kľúčov veľkú radosť.

A v tom sme spoznali, prečo sa nám tieto predchádzajúce a za sebou husto nasledujúce nepríjemnosti diali. Bola to skúška od Pána Ježiša. Skúška, či budeme po našom pokání a po následnom obdarovaní Pánom Ježišom jednať starým /hriešnym/ alebo novým /svätým/ spôsobom. Len z Jeho milosti sme jednali obaja novým spôsobom. Prišlo víťazstvo. Kým však víťazstvo /aj nájdenie kľúčov/ neprišlo, tak sme si mysleli, že sme na tom ešte horšie ako sme boli pred tým pokáním. Diabol nám nahováral, že to všetko nádherné, čo sme od Pána Ježiša dostali, je len fatamorgána, že sa nič nestalo, nič nezmenilo, ba naopak, že je to ešte horšie ako predtým a že nám už nikto nepomôže. Kto však hreší, toho ovocím je hriech. Hriech vždy ubližuje a oddeľuje. Kto však svoj hriech vyznáva Pánovi Ježišovi, ľutuje a opustí, z milosti Pána Ježiša nesie Jeho ovocie lásky, pokoja a radosti. Božie Slovo je pravda. Hriech je hriech, loď je loď a pravá strana lode je pravá strana lode. Aj my kresťania niekedy žijeme tak, že pravdu neberieme ako pravdu. Počujeme o nej, ale si ju neberieme. Žijeme a vnímame, že Božie Slovo je niekedy „ akože". Niekedy vnímame Božie Slovo ako nejakú mnohozmyslovú „literatúru". Ale Božie Slovo nie je ani literatúra, ani filozofia, ani psychológia, ani história, ani tradícia, ani demokracia, ani veda a ani -izmus. Božie Slovo je pravdou aj dnes. Je pravdivým, živým a skutočným a vždy najmodernejším Slovom od Všemohúceho Pána Boha, od Pána Ježiša. Len Ono vie preniknúť až do špiku kostí a oddeliť pravdu od lži, dobré od zlého. Ono platilo vždy. A dnes platí o to viac, o čo viac sa blíži druhý príchod Pána Ježiša Krista.

A tá časť vety, že tú sieť potom „nevládali utiahnuť pre množstvo rýb", tá platí tiež. Množstvo Jeho lásky, Jeho pokoja a Jeho radosti, len to dokáže nasýtiť celé naše okolie.