Prednáška - Toto je Boh ?!

Večer svedectiev - Môj príbeh
Pred príchodom Paynovcov sme sa spolu v Prešove modlili, za to aby sa slová Petra mohli dotýkať študentov. Taktiež sme sa modlili za praktické veci, ako je miestnosť, pomoc študentov pri príprave, či za zúčastňovanie sa študentov v evanjelizácii. Mojou najobľúbenejšou časťou bolo samotné pozývanie študentov. Vo dvojiciach, alebo v trojiciach sme klopali na dvere študentov na internáte. Na začiatku, som mala pred tým rešpekt a malý strach z odmietnutia, a tiež z toho čo si o mne pomyslia študenti, ktorí ma poznajú, napríklad moje spolubývajúce. Ale len čo prišla ďalšia členka prešovskej skupinky, potešila som sa že ju vidím. Po chvíli keď sme sa išli modliť za pozývanie mi povedala: „Silvi, ja sa na to vôbec necítim“. V tej chvíli som pocítila ešte silnejšiu radosť z toho, že ideme. Objala som ju. Išli sme a bolo to úžasné. "Niektorí študenti boli menej zhovorčiví, vzali si od nás pozvánku a poďakovali. Iní, nám rozprávali o tom ako vnímajú Boha. Pýtali sme sa ich kto je pre nich Ježiš Kristus, a nechceli sme sa dať odbiť ale zároveň sme chápali ak nechceli odpovedať. Dali sme im priestor zamyslieť sa nad Bohom. Bolo pre mňa krásne vidieť členov našej skupinky, ktorí predtým ešte nepozývali, že idú a sa učia.
Utorkový večer s Paynovcami bol veľkým požehnaním pre nás všetkých. Téma o utrpení bola hlboká a neľahká. Mnoho študentov malo veľa rôznych otázok aj v spojitosti s Pánom Bohom, ktoré kládli verejne, ale určite i sami v sebe. Verím, že si Pán použil tento čas a zasial mnoho semienok do sŕdc...

V stredu, Janet, Petrova manželka mala možnosť predviesť workshop na hodine Didaktiky anglického jazyka. Mohla byť nielen prínosom pre prešovskú univerzitu pre kvalitu semináru, ktorý mala so študentmi, ale mohla povedať študentom podobenstvo o milosrdnom samaritánovi a pozvať študentov na naše akcie.

V stredajší večer sa Boh oslávil cez príbehy dvoch Božích mužov. Zaznelo jasne evanjelium, dotýkalo sa sŕdc. Obaja zdieľali svoje zážitky s utrpením a ako im Pán Ježiš pomohol. Atmosféra bola plná Božej milosti a dobroty. Najsilnejšie bolo to, že sme mohli vidieť ako mocne Boh môže konať v životoch ľudí a použiť si aj utrpenie na svoju slávu. Študenti zaujato počúvali, kládli rôzne otázky a neskôr boli dobré a zaujímavé rozhovory, dokonca aj modlitby, takže verím, že si tento večer Boh jedinečne použil v životoch mnohých ľudí.

Silvi a Kristy