Správa z konferencie - „Adoptovaný do rodiny“

28. ročník konferencie VBH niesol názov „Adoptovaný do rodiny“ a môžem teda skonštatovať, že sme sa mali naozaj rodinne. Prevažnú časť účastníkov tvorili študenti z rôznych skupiniek, ktorí zdieľali svoju túžbu prinášať evanjelium medzi študentov. Pre mňa bolo veľmi povzbudzujúce a zároveň inšpirujúce počúvať všetky tie nápady a eventy, ktoré zorganizovali a vidieť v tom Božie vedenie a Jeho priazeň. Samozrejme nechýbali ani absolventi, ktorým som sa ja, už ako absolvent osobitne tešila.

Je veľmi vzácne vidieť, ako si absolventi a študenti odovzdávajú svoje skúsenosti v tejto službe a zároveň sa spolu modlia a žehnajú si aby sa tá Dobrá správa rozšírila medzi študentov.

Konferencia sa tento rok konala v dňoch 6.-9. Septembra 2018 v nádhernom prostredí Kresťanského centra BEREA v dedinke Modra neďaleko Bratislavy. Hlavným rečníkom tohto roku bol Ervin Mittelmann, kazateľ a zakladateľ zboru Mozaika Cirkvi bratskej v Košiciach, ktorý s nami zdieľal jeho vášeň pre misiu a priblížil tému cirkvi. Spolu sme prechádzali otázkami ako - čo je to cirkev, ako by mala vyzerať, čo by mala robiť, ako do nej môžeme vstúpiť ale aj to, ako môže (a mala by) cirkev fungovať ako rodina. Ervin nám veľmi autenticky priblížil ako to funguje u nich v zbore Mozaika, čo sa snažia budovať a ako je nesmierne dôležité budovať cirkev ako rodinu .  Tiež sme sa rozprávali o tom ako je potrebné a dôležité, aby za nami ako misionármi medzi študentmi stála cirkev. Bolo nádherné vidieť ako sa študenti rozhodli, že pôjdu do svojho domáceho zboru, aby povedali o tom, čo robia medzi študentmi a že potrebujú ich podporu – podporu svojho domáceho zboru.

Po seminároch s Ervinom sme spoločne hľadali spôsoby ako hovoriť študentom evanjelium, čo je dôležité, a tiež sme hľadali odpoveď na rôzne otázky, ktoré tam zazneli.

Pre mňa to bol vzácny a špeciálny čas, kedy som si nanovo mohla uvedomiť ako potrebujem aby za mnou stála cirkev - moja rodina a že nie z môjho chcenia sa budú lámať ľady medzi študentmi ale, že to z Božej milosti, dobroty, trpezlivosti a lásky k nám sa toto deje. Vďaka Mu za to!                                                        Elvirka

Ervin

Konferencia bola organizovaná super, som vďačný každému kto sa akokoľvek zúčastnil jej prípravy - aj modlitbami, aj financiami, aj službou počas konferencie, nech týmto ľuďom Pán veľmi žehná. Na záver pre povzbudenie by som chcel povedať, že cez pracovníkov VBH Duch Svätý ku mne hovoril, potešoval a povzbudzoval, a ukázal mi tých ľudí, ktorí potrebujú modlitebnú podporu a spoločenstvo, aby som v tom im slúžil. A cez Beatu mi Pán povedal presne k tým osobným veciam čo som riešil, tieto slová ma budovali, a posunuli ďalej duchovne a duševne.           absolvent Voloďa

Konferencia bola super! Veľmi sa mi páčilo, že nás bolo málo, pretože som mala čas a možnosť sa porozprávať so všetkými. Semináre boli veľmi zaujímavé a užitočné – vždy som počúvala a vôbec sa mi nechcelo ísť spať. Najviac sa mi páčili chvály - to bol proste požehnaný čas. Tiež sa mi páčilo, že na konferencii bolo veľmi chutné jedlo. Na záver poviem len jedno – už sa teším na ďalšiu konferenciu! Študentka Katya