Narodenie Ježiša

Vložil(a) Martin Mražík, Po, 24/12/2012 - 14:49
::


Namiesto palácov a nadštandardného pohodlia,
silných hradieb a bezpečia isteného vojenskou silou,
dal Boh svojho Syna do rúk jednoduchých
a úprimných veriacich ľudí, Márie a Jozefa.
Nemali ani istú strechu nad hlavou...
Bezpečnejšie však pre Ježiša bolo to,
aby vyrastal u ľudí, ktorí hľadajú Boha,
poznávajú, milujú Ho a rešpektujú.
Skromnosť, pokora, láska, radosť a pokoj v každom čase,
to sú Božie dary pre ľudí dobrej vôle,
ľudí ktorí sa tešia z Ježiša a prijímajú Ho do svojho života.


"Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!"

Luk 2:14