Vznik vesmíru: náhoda alebo zámer?

Prvý marcový pondelok sa v Košiciach konala prednáška kanadského doktora filozofie, Petra Payna. Téma, Vznik vesmíru - náhoda alebo zámer, bola veľmi zaujímavá, a to nie len pre študentov fyziky. Veď nad tým, ako vznikol vesmír som sa aj ja veľakrát zamýšľala, a to mám od fyziky veľmi ďaleko. Niekoľko dní pred udalosťou sme pozývali študentov na internáte aj na fakultách univerzít. Ponúkli sme im koláčik a pozvanie na prednášku. Ohlasy boli vo veľa prípadoch veľmi pozitívne, čo sme možno ani nečakali. Niektorí študenti, ktorí ešte dovtedy nepočuli o VBH, preukázali ozajstný záujem. Vnímam, že aj cez to je vidieť Božiu prácu na internáte a v priestore univerzít, a hlavne v srdciach študentov.

Ako laikovi, ktorý predtým poznal len teóriu stvorenia sveta Bohom – Stvoriteľom a „ the Big Bang theory“ (teóriu Veľkého tresku), mi bola táto prednáška veľkým prínosom. Veľmi sa mi páčilo Petrove podanie prednášky – hoci hovoril o odborných veciach, vedel to podať tak, že aj tí, ktorí sa v tejto problematike veľmi nevyznajú, mali možnosť porozumieť. Porovnával 3 vedecké teórie vzniku vesmíru, z ktorých mne je najbližšia tá kreacionistická, pretože verím, že Boh je stvoriteľom tohto sveta - tak, ako to popisuje Biblia. Na prednáške sa zúčastnilo okolo 80 ľudí! Podľa toho bolo vidno, že téma bola pre študentov zaujímavá. Okrem toho to bol veľmi príjemný čas v pohodlnej atmosfére, mohli sme si posedieť s priateľmi pri koláčiku a podebatovať o vzniku vesmíru aj o iných veciach.

Bol to veľmi príjemný večer.