Zimné tréningové stretnutie VBH - Objavuj 2016

Našou víziou vo VBH je to, aby študenti prinášali evanjelium študentom. Túžime prinášať a deliť sa v našom okolí s tým, čo prijímame zadarmo od Krista.

V našej misii využívame službu biblických skupiniek, ktoré sú otvorené pre všetkých kresťanov aj nekresťanov a hľadajúcich ľudí. Či také skupinky majú význam, to vedia posúdiť mnohí z vlastných skúseností.

Keďže za skupinkou stoja ľudia ktorí ju pripravujú, vedú ju a nesú zodpovednosť, uvedomujeme si, že je potrebné ponúknuť priestor, aby sme sa vzdelávali aj vo vedení skupiniek a ich efektívnom využití pre Biblické štúdium a evanjelizáciu.

Tohoročné stretnutie bude zamerané na štúdium Biblie s hľadajúcimi kamarátmi. Oboznámime sa s projektom Objavuj. Naučíme sa poúžívať brožúrku Objavuj pri evenjelizačnom biblickom štúdiu.

PROGRAM

Stretneme sa v Medzinárodnom Evanjelickom Mládežníckom Centre (MEMC) Ichthys vo Veľkom Slavkove.

Termín 5. – 7. február 2016.

Adresa: MEMC Ichthys, kpt. Moravku 301, Veľký Slavkov.

Cena za pobyt so stravou je spolu 25 EUR. (Stále platí, že ak niekto nemá peniaze a chce prísť, nech nám dá dopredu vedieť. Vďaka našim podporovateľom pomôžeme študentom, ktorí sú v núdzi. Neboli by sme radi, keby sa niekto iba kvôli peniazom nemohol stretnutia zúčastniť.)

Na stretnutie je treba sa dopredu prihlásiť. Svoje prihlášky pošlite čo najskôr, no najneskôr však do 31. januára 2016. Po 31. januári okrem odoslania prihlášky zavolajte na t.č.: 0948 230 930!

Prihláška: (KLIK)