Zo zimného tréningového stretnutia VBH - OBJAVUJ vo Veľkom Slavkove

Ako členka prešovskej skupinky a účastníčka zimného tréningu VBH 2016, by som rada zdieľala radosť, ktorá mi zostala z tohtoročného stretnutia vo Veľkom Slávkove. Pre mňa je cieľom takýchto stretnutí, nadchnúť sa pre štúdium Biblie.
Už v piatok večer sme sa nadchli objavovaniam, ako je popísaný Ježiš v Janovom Evanjeliu.
V sobotu sme boli povzbudení z pasáže Mat 13, kde Ježiš hovorí podobenstvo o rozsievačovi. Mohli sme počuť, že zrno teda Božie slovo, padá do každej zo štyroch pôd. Tak ako je reálne Božie slovo v našom živote, tak je reálny aj diabol, ktorý chce slovo vziať. Reálne sú aj chvíľkovosť či strach, kedy odpadáme od slova. A reálne sú aj starosti, ktoré slovo dusia a ostávame bez „úrody“. Chceme teda byť tou dobrou pôdou a Božiemu slovu rozumieť a chápať ho, aby menilo naše životy a mohli sme byť Bohu užitoční v každej oblasti života.
Ďalej sme sa bližšie dostali ku príručke Objavuj, ktorá prestavuje 6 štúdii k evanjeliu podľa Jána. Je určená nato, aby sme ju čítali s kamarátmi, spolužiakmi alebo jednoducho s človekom, ktorý nemusí byť ani veriaci, dokonca ani považovať Bibliu za Božie slovo. Človek, ktorý má otázky a chce objavovať a poznávať kto je Ježiš.
Počuli sme o hodnovernosti a autenticite Jánovho evanjelia. Všímali sme si detaily v texte, pripomenuli historické fakty a ako sú jednotlivé časti Biblie vzájomne prepojené.
Nielen počuť, ale i diskutovať sme mohli o tom ako pozvať kamaráta k čítaniu „Objavuj“, ďalej ako vybudovať modlitebný tím a ako pozvať cirkvi, aby sa k nám pripojili.
Spolu sme spievali chvály a piesne nášmu Bohu, spolu sme sa modlili, prosili za skupinky na Slovensku a za IFES.
Tak ako Ježiš sa modlil (Ján 17) k svojmu Otcovi aj my sa chceme prosiť aby sme:
- Vedeli oslavovať Pána Boha;
- Vedeli a chceli sa modliť za seba navzájom;
- Modlili sa za ľudí, ktorí môžu uveriť skrze Božie slovo a aj naše svedectvo.
Silvia