Návratka 7 EUR pre VBH - formulár pre pravidelnú podporu študentskej misie

Ak Vás náš projekt pravidelnej finančnej podpory VBH oslovil a chcete sa podieľať na jeho realizácii, prosíme vyplňte túto návratku - formulár a odošlite.
Tento formulár je akýmsi potvrdením o vašom záväzku pravidelne podporovať VBH, kde uvediete aj dobu počas ktorej budete VBH podporovať. My podľa toho potom dopredu vieme s akým celkovým balíkom peňazí do budúcnosti môžeme rátať pre misiu VBH.

Napíšte celé meno a priezvisko s titulom.

Napíšte adresu trvalého bydliska, resp. bydliska, kde vám môžeme spoľahlivo zasielať informácie o VBH.

Napíšte svoj telefónny kontakt.

Napíšte svoju emailovú adresu, na ktorú vám môžeme zasielať informácie o VBH na Slovensku a študentskej misii IFES vo svete.

Napíšte rok, kedy ste ukončili svoje štúdium (stredná škola alebo vysoká škola) a potom začali pracovať. Tento údaj je nepovinný, ale zaujímavý z hľadiska histórie VBH aj absolventskej práce.

Napíšte mesto, kde ste navštevoval(a) skupinku VBH. V prípade, že v danom meste bolo viac skupiniek, napíšte ktorú skupinku. Ak ste skupinku nenavštevoval(a), napíšte nenavštevoval. Ak ste sa s VBH stretol(a) ako absolvent napíšte kedy a akým spôsobom ste prišli do kontaktu so študentskou misiou VBH.

Na základe oslovenia, mám záujem pravidelne podporovať VBH mesačne sumou *7 EUR

Ak chcete VBH podporovať inou sumou ako 7 € mesačne uveďte vlastnú sumu.

Svoj záväzok chcem plniť po dobu:

Nižšie vyplňte vhodné položky.

Uveďte počet mesiacov počas ktorých budete podporovať VBH.

Ak budete podporovať VBH na dobu neurčitú zaškrtnite políčko.

Vyberte vyhovujúcu možnosť. Číslo účtu VBH: 2660455018/1100, ks.: 0558

Ak máte pre nás nejaký odkaz, alebo poznámku ku svojej podpore napíšte nám. Niektorí podporovatelia sa rozhodli VBH podporovať pravidelne, ale štvrťročne alebo raz za rok sumou odpovedajúcou podpore 7 EUR mesačne. Aj v tomto prípade nás informujte. Ďakujeme.