Nástenka - Guest book

Nástenka pre vzájomné odkazy, informácie, pozdravy a iné nápady.

jano

Harmonogram evanjelizácie JesusHouse by ProChrist v Nemecku
/spracované podľa www.jesushouse.de/

1. etapa: JesusHouse - lokal r. 2010
2. etapa: JesusHouse - central r. 2011

časový harmonogram:

1. etapa:
22. - 24.4.2010 Kongres mladých evanjelistov v Berlíne
-príprava 100-150 mladých evanjelistov pre JesusHouse - lokal
- v rámci toho budú 23.4.2010 cez satelit odvysielané
Impulzné bohoslužby

apríl až september 2010
školenia pre organizátorov, vedúcich, duchovné poradenstvo
pre JesusHouse - lokal

september až november 2010
JesusHouse - lokal
- podľa dohodnutých termínov budú prebiehať individuálne
evanjelizácie v prihlásených spoločenstvách /po 5 dní/,
zvestovať evanjelizačné slovo príde 1 zo 150 vyškolených
evanjelistov. Spoločenstvo si vyberie z ponúknutých tém
a pripraví doplňujúci program podľa svojho uváženia.

2.etapa:
január až marec 2011
školenia pre organizátorov, vedúcich, duchovné poradenstvo
propagácia a pod. pre JesusHouse - centrál

30.marec až 2. apríl 2011
JesusHouse - centrál
spoločná satelitná evanjelizácia vysielaná cez satelit zo Stuttgartu
moderátor: Tim Niedernolte
evanjelista: Matthias Clausen
hudba: gracetwon

jano

Vianočný koncert spevokolu BJB si môžeš vypočuť a stiahnuť na:

http://www.bjbpalisady.sk/data/audio/current/

jano

Detský vianočný muzikál
od Sláva Kráľa
nedeľa 20.12.2009 o 17.00
kostol Bratskej jednoty baptistov Palisády 27/A
Bratislava

jano

Martin Mražík - predseda VBH na Rádiu 7
http://www.radio7.sk/buxus/generate_page.php?page_id=2853

jano

Vianočný koncert spevokolu
nedeľa 13.12.2009 o 17.00
kostol Bratskej jednoty baptistov Palisády 27/A
Bratislava

jano

vianočný program pod názvom "Vianočný vír"
štvrtok 10.12.2009 o 19.00
kostol BJB Palisády 27/A
Bratislava

jano

Rodinné popoludnie
téma:
Konflikt. Áno, či nie ?
Sobota 21.11.2009 o 16.30
Nový kostol Legionárska ul.
Bratislava

jano

Popoludnie pre rodiny s deťmi spojené s koncertom R. Čanakyho a M. Podhradskej
26.9.2009 o 16.30 hod.
Zborový dom ECAV v Dúbravke
ul. M.Schn.Trnavského 2/A
Bratislava

jano

Reportáže z Campfestu v zázname nájdeš na:
www.radio7.sk

jano

Camfest
ranč Kráľová Lehota
6.-9.august 2009
modlime sa za primerané počasie a Božiu ochranu