Nástenka - Guest book

Nástenka pre vzájomné odkazy, informácie, pozdravy a iné nápady.

jano

Aliančný modlitebný týždeň 2009
11.-18.januára 2009
www.easr.sk

jano

UPC Mosty /klub 31/ pozýva na:
Stretnutie s Jankou Kolesárovou
téma: Život, ktorý sa začína láskou a narodením dieťaťa, môže skončiť smrťou milovanej osoby. Čo potom ?
streda 10.12.2008 o 20.00
Átriové domky, blok G, Mlynská dolina Bratislava

jano

Podujatia nie sú zoradené podľa časovovej postupnosti...pozeraj aj predchádzajúce oznamy

jano

UMELECKÝ VEČER /večer vlastnej tvorby/
streda 3.12.2008 o 18.oo
Staré lýceum Konventná ul. Bratislava

jano

Vianočný koncert spevokolu
nedeľa 14.12.2008 o 17.oo
kostol BJB Palisády 27/A Bratislava

jano

Deň ľudských práv
- vystúpenie detského spevokolu Kvapôčky
utorok 9.12.2008 18.oo
Cukrová ul. č.4 Bratislava
www.kvapocky.cbba.sk

jano

Misijný večer s manželmi Yong z ČR, ktorý sa v rámci Wycliffovej misie pripravujú na pobyt v Nigérii
sobota 6.12.2008 17.oo
zborová sieň Legionárska ul. č.6 Bratislava

jano

Spomienkový večer pod názvom:
Mária Royová a slovenská duchovná pieseň
sobota 29.11.2008 o 17.00
Malý kostol Panenská ul. Bratislava

-26. novembra t.r. uplynie 150 rokov od narodenia poetky a skladateľky MÁRIE ROYOVEJ.
Pochádzala zo staroturianskej evanjelickej fary. Spolu so svojou o roky mladšou sestrou, spisovateľkou Kristínou Royovou boli hlavnými iniciátorkami duchovného prebudenia na Slovensku, ktoré sa sformovalo koncom 19. storočia na pôde abstinentského hnutia Modrý kríž. Vytvorením spevníka PIESNE SIONSKÉ, ktorého prvé notované vydanie vyšlo v r.1906, dali slovenskému národu prvý slovenský spevník pôvodných duchovných piesní. Zároveň ním vytvorili základ SLOVENSKEJ PREBUDENECKEJ DUCHOVNEJ PIESNE, ktorý nemá nikde takú rozvinutú podobu v iných národoch okrem zemí nemeckého, anglického a českého jazykového okruhu. Bola to práve Mária Royová, čo sa najväčšou mierou podieľala ako na prekladoch, tak i predovšetkým na vlastnej piesňovej textovej i hudobnej tvorbe. Jej najznámejšia a najrozšírenejšia je pieseň SMIEŤ ŽIŤ PRE KRISTA. Nájdeme ju v cirkevných spevníkoch mnohých národov ba dokonca ruskí protestanti ju považujú za svoju hymnu.

jano

Večer s rodinami a skupinou Timothy
nedeľa 23.11.2008 o 17.oo
Nový kostol Legionárska ul. Bratislava

jano

Synak + MATUZALEM
nedeľa 16.11.2008 o 17.oo
kostol BJB Palisády 27/A Bratislava
-večer hudobnej skupiny Matuzalem a lekára MuDr.Ing.Rastislava Synaka CSc so zdravotnou prednáškou o Ischemickej chorobe srdca