Nástenka - Guest book

Nástenka pre vzájomné odkazy, informácie, pozdravy a iné nápady.

jano

Pozývame vás počúvať nové programy pre mladých slovenskej redakcie Rádia 7. Pribúda nová mládežnícka relácia Dynamo každú nedeľu o 20.00 a na scénu sa vracia aj relácia pre mladých Zebra, každú sobotu o 10.00 /repríza utorok o 10.00/. Obidve relácie si môžete vypočuť aj kedykoľvek v týždni zo záznamu na www.radio7.sk

jano

Prihlášky na organizovanie satelitnej evanjelizácie ProChrist 2009 v jednotlivých mestách/spoločenstvách je potrebné odoslať do konca roka 2008
-prihlášky a kontakt: www.prochrist.sk

jano

Misijná konferencia v Modre
14.-16. november 2008
www.christiannet.sk

jano

Wycliffe Slovakia je súčasťou medzinárodnej organizácie Wycliffe Bible Translators International.

Jej poslaním je vytvárať partnerskú spoluprácu s cirkevnými zbormi a jednotlivcami na Slovensku s cieľom naplniť Kristovo poslanie získavať učeníkov zo všetkých národov tým, že zabezpečí preklad Biblie do každého jazyka
-viac na www.wycliffe.sk alebo na www.wycliffe.cz

jano

UPC Mosty Bratislava pozýva na:
Stretnutie s riaditeľom Detskej misie
streda 15.10.2008 o 20.00
Mlynská dolina, Átriové domky, blok G,KLUB 31

jano

Misijný program pod názvom "Je otvorené"
od mládežníckeho gospelového spevokolu EFATA z Hanušoviec nad Topľou
sobota 4.10.2008 o 17.00
EV. kostol Bratislava-Petržalka Strečnianska 15

jano

ProChrist 2009
Satelitná evanjelizácia ProChrist 2009 bude v termíne 29.3. až 5.4.2009 /pre Slovensko zrejme v termíne 30.3. až 6.4.2009/. Živé vysielanie ProChrist pre deti /biblické príbehy hrané zaujímavou formou v nemeckej reči/ bude 28.3.2009 .
Podujatie sa uskutoční v Nemecku v meste Chemnitz odkiaľ bude prenos tohoto podujatia prostredníctvom satelitu vysielaný na cca 1000 prenosových miest v Európe.
Kampaň pre toto podujatie pod názvom "Kontajner nádeje" začala v Nemecku začiatkom júla 2008. Dva veľké automobilové kontajnery farebne rozlíšené -modrý označený ako "pochybnosti", -oranžový označený ako "úžas" začali putovať po mestách v Nemecku podľa dohodnutého plánu. V meste, v ktorom sú vyložené sa otvoria, ľudia, ktorí tvoria doprovod kontajnerov poskytujú rozhovory okoloidúcim, ponúkajú duchovnú literatúru a pozývajú na ProChrist 2009.
Viac sa dočítaš na www.prochrist.de . Pre Slovensko bude zrejme pre toto podujatie aktualizovaná stránka www.prochrist.sk, kde sa bude dať prihlásiť pre organizovanie prenosu v Slovenskej reči /ProCrist pre deti pravdepodobne nebude prekladaný/a získanie k tomu potrebných informácií.

jano

Fotogaléria SEMfestu:
www.sem.sk

jano

Konferencia MoS 21. až 24.8.2008
téma: Rodina kresťana
Turčianske Teplice
www.modlitby.sk

jano

info pre 12.ročník Konferencie priateľov Izraela
www.chevra.sk e-mail: chevra@chevra.sk