Linky

 

http://www.ifesworld.org - IFES, INTERNATIONAL FELLOWSHIP OF EVANGELICAL STUDENTS

http://www.ukh.cz - Univerzitní křesťanské hnutí

http://www.radio7.sk - Rádio 7, Živé vysielanie (live): Media Player: Rádio7/32 kbit; Rádio7/64 kbit; Rádio7/128 kbit; Winamp: Rádio7/24 kbit; Rádio7/128kbit.

http://www.porta.sk - Porta libri, knižné vydavateľsvto

http://zamyslenia.lutheran.sk - zamyslenia z Biblie na každý deň

http://www.biblickaspolocnost.sk/ - Slovenská biblická spoločnosť, je nezisková organizácia - občianske združenie, ktorého primárnym poslaním je šírenie Božieho Slova - Biblie na Slovensku a podľa potreby a možností aj v zahraničí.

http://www.betania-senec.sk - Nezisková organizácia Betánia Senec, poskytuje nepretržitú sociálnu službu pre občanov s mentálnym postihnutím.

http://www.evs.sk - Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédia.

http://www.remidia.sk - Reformovaná misia a diakonia

http://www.sem.sk - Spoločenstvo evanjelickej mládeže

http://www.jpk.sk - Spoločentvo - Ježiš pre každého

http://www.mpks.sk - Mládež pre Krista - Slovensko

http://tckompas.sk - Tréningové centrum kompas

http://www.campfest.sk - Campfest, hudobný festival

http://www.theophilos.sk - Theophilos, program na štúdium Biblie

http://www.focustudent.sk - Focus, študentské hnutie - Študentský hlas pre Krista (Campus Crusade for Christ)

http://www.btm.sk - BTM - Bratislavská tlačová misia

http://www.ecav.sk - Evanjelická cirkev augsburskeho vyznania

http://www.baptist.sk - Bratská jednota baptistov

http://www.cb.sk - Cirkev bratská

http://reformata.sk - Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku;

http://www.kbs.sk - Rímsko katolícka cirkev na Slovensku