Skupinky v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

Miesto: ŠD Nová Doba

Miestnosť: Éter klub, 6. poschodíe

Čas: streda o 19:19

Kontakt:  Ján Prišťák: pristakjan@gmail.com
Môžeš mu brnknúť: 0948 262 594

Na FB nás môžete nájsť pod názvom skupiny "VBH Nitra"

Naše stretnutia bývajú počas semestra každú stredu a spolu s už pravidelnými návštevníkmi aj s novými spolužiakmi, kamarátmi či hosťami študujeme Bibliu. Tento letný semester by sme chceli preberať list Rímskym.
Okrem toho radi pozeráme filmy, organizujeme grilovačky a nečakané výjazdy do prírody či mesta.
Tiež máme radi diskusie a usilujeme sa aspoň raz mesačne, počas semestra, organizovať otvorené diskusie pre verejnosť s erudovanými hosťami.
Máme aj svoju FB stránku s názvom "Dišputa."

Aktivity: