Enter - diskusné evanjelizačné večery - na Novom internáte v Prešove

ENTER je otvorené stretnutie organizované počas semestra študentmi zo skupinky VBH na Novom internáte Prešovskej univerzity a tímom Cirkevného zboru ECAV v Prešove.

Týmto názvom sme chceli vyjadriť pozvanie vstúpiť do diskusie o najdôležitejších otázkach života a tak isto vstúpiť do poznávania Boha skrze Bibliu a spoločenstvo.

Každá diskusia otvára priestor, kde je možné položiť otázky o ktorých sa možno bežne nediskutuje a slobodne vyjadriť svoj názor.

Diskusie a debaty na rôzne zaujímavé témy, chceme doplniť pohodovou atmosférou a možnosťou spoznať nových ľudí.