prof. John C. Lennox: Pochovala veda Boha?

Nie je Boh iba jednoduchý spôsob ako vysvetliť zatiaľ neobjasnené javy v rôznych vedných disciplínach? Nie je iba otázkou času, kedy Boh ako "náhradná" teória bude úplne nevyhovujúca?

Prof. John C. Lennox, MA., PhD., DPhil., DSc. navštívil dňa 12. novembra 2014 Banskú Bsytricu, aby v Aule Beliana na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, prednášal o vyššie uvedených otázkach v rámci témy:

Pochováva veda Boha?

Veľký záujem a účasť niečo cez 650 ľudí, potvrdili aktuálnosť témy.

Prednášku organizovali študenti zo skupinky VBH v Banskej Bystrici v rámci projektu Ponorka v spolupráci s Katedrou teológie a katechetiky PdF UMB, Katedrou matematiky FPV UMB a Filozofickou fakultou UMB.

Mediálne prednášku podporili Rádio Regina RTVS a Rádio7.

"Konflikt nie je medzi vedou a vierou, ale medzi dvomi protichodnými myšlienkovými systémami, materialistickým na jednej strane a teistickým na strane druhej. Veda leží medzi nimi. Ku ktorému systému sa jej dôkazy prikláňajú? Venovať sa vede vyžaduje vieru v zrozumiteľnosť vesmíru, predpoklad, že vesmír je založený na poriadku, ktorý vedci môžu objavovať."

Prof. Lennox vysvetľuje dôsledky a implikácie obidvoch pohľadov pre vedu a zároveň komentuje logické chyby alebo nesprávne predpoklady či možnosti, ktoré ponúkajú predstavitelia Nového ateizmu.

Prinášame vám video aj audio záznam z prednášky, ktorý pripravili portál netlive.sk a Rádio Logos. Prenášku tmočil ThDr. Ing. Ján Henžel, PhD. a vďaka jeho ochote si ju môžete vypočuť aj v slovenskom jayku. Sme veľmi radi, že sme mohli byť sprostredkovateľmi zaujímavej akcie na Univerzite Mateja Bela.Prof. John C. Lennox M.A., PhD., DPhil., DSC sa narodil v Armagh (Severné Írsko) v rodine vedúceho obchodného domu. Jeho rodičia ho odmala viedli ku kresťanskej viere. Keď sa na univerzite v Cambridge dostal do akademického prostredia, zúčastnil tiež jednej z posledných prednášok teológa C. S. Lewise. Svoju vieru musel vystaviť kritike ostatných akademikov a tiež ju sám preskúmať. Zistil, že čím viac ju vystavuje kritike, tým silnejšie je presvedčený, že pre vieru v Boha existujú dôkazy a racionálne argumenty.

Strávil takmer tridsať rokov ako profesor matematiky na univerzite v Cardiffe. Učil aj na univerzitách vo Würzburgu, Freiburgu a Viedni.

Potom ako hnutie Nových ateistov (zvlášť po 11. septembri) začalo kritizovať vplyv náboženstva na človeka a históriu, John Lennox vystúpil ako hovorca a obhajca kresťanstva. Debaty s poprednými ateistami, napríklad Richardom Dawkinsom alebo Christopherom Hitchensom boli vysoko sledované a viedli k vydaniu jeho argumentácií v knižnej podobe (God’s Undertaker: Has Science Buried God? (2009), Gunning for God (2011), and Seven Days that Divide the World (2011)). Jeho oponentom na diaľku je tiež Stephen Hawking, na ktorého publikáciu The Grand Design (2011) prof. Lennox odpovedal svojou knihou God and Stephen Hawking (2011).

Prof. Lennoxa by sme mohli zaradiť medzi kresťanských apologétov, ako bol C. S. Lewis alebo súčasník Lee Strobel. Zaoberá sa tak pozitívnou ako aj negatívnou apologetikou.

Publikácie a dostupná literatúra: http://johnlennox.org/books

Ďalšie videá

www.johnlennox.org