Poznať lepšie Ježiša, konferencia o evanjelizácii vo Varšave

3. – 5. októbra, sa skupina 7. účastníkov z VBH zúčastnila vo Varšave, na konferencii o osobnej evanjelizácii s témou: Poznať lepšie Ježiša.
Hlavnými prednášateľmi boli známa americká spisovateľka a evanjelistka Becky Manley Pippert a teológ a evanjelista Michaelom Ots z Anglicka.
Prinášame Vám svedectvo jedného zúčastníkov, Adriána s Bratislavskej skupinky VBH:
V prvom rade musím povedať, ako sa mňa osobne dotkol Pán skrze konferu.
Zažil som to, aká je Božia milosť stále veľká a pretrváva, keďže všetky témy, o ktorých bolo kázané, sa dotýkali môjho života a aktuálnych situácií, v ktorých sa nachádzam, resp. „problémov“. To, že máme byť sami sebou, že Pán sa oslavuje v našich slabostiach, že niekedy neprídu výsledky našej práce, ale Boh aj tak koná, že Boh koná za nás, no pokým nemáme vieru, nemôže konať veľké veci skrze nás v tomto svete. Ďalej o tom, ako máme milovať radikálne ľudí, že skrze kríž máme tú slobodu milovať aj nemilovateľných hriešnikov, keďže s tým som mal problém, ďalej prečo ma Pán poslal do prostredia, ktoré je pre mňa ako pre kresťana veľmi ťažké – škola, neveriaci spolužiaci, spolubývajúci a tak... tu cítim, že Pán mi dáva veľkú milosť a chce, aby som prekonal všetky prekážky. Ďalej keď sme mali s chalanmi spoločný čas večer na izbe, keď sme si rozprávali svedectvá, tam som si uvedomil, že Pán je prítomný všade, aj na druhom konci sveta pre tých, ktorí Ho hľadajú z úprimného srdca, že všade na svete sú ľudia, ktorí sú si na 90 % podobní s problémami a ťažkosťami v živote, no Boh koná v každom z nás, či už na Slovensku, alebo v Litve atď... to bolo ten večer pre mňa silné, hlavne keď mi rozprával pastor zo Slovinska svoje svedectvo. Ďalej z celej konferencie som bol veľmi povzbudený z toho, že na rôznych školách po celom svete fungujú skupinky, ako je tá naša a Pán tam skrze kresťanov koná na školách a internátoch. A povzbudenie do práce na našej skupinke.