Z Discovery campu 2015


V dňoch od 5. do 11. júla 2015 sme usporiadali letný anglický konverzačný tábor- "Discovery camp" ("Discover" z angličtiny- "Objav"). V rámci hodín agličtiny s britskými študentami z partnerského hnutia UCCF, mali možnosť naši študenti objavovať angličtinu a britskú kultúru.

V spoločnom štúdiu textov z Biblie mali študenti možnosť objavovať Ježiša takého akého nám ho predostierajú evanjeliá. Jedna z účastníkov Mirka na otázku, čo jej dal tábor, odpovedala takto: „Uvedomila som si, že je potrebné aby som čítala Božie slovo a že v ňom sú odpovede ktoré potrebujem pre svoj život.“


Fyzickú kondíciu si študenti vyskúšali pri športovo zábavných aktivitách, tanci ale aj na tatranských chodníkoch.

Študenti si okrem zážitkov z tábora odniesli aj moderný preklad evanjelia Lukáša nazvaný Správa od Lukáša, ktorú venovalo vydavateľstvo Porta libri. Veríme, že mnohým poslúži ako prvý krok na ceste hľadania a objavovania živého Ježiša. Tešíme sa z toho, že niektorí zo študentov mali minulý týždeň možnosť prvýkrát objavovať nielen angličtinu, ale hlavne správu evanjelia, ktorá má moc meniť ľudské životy.