O 25. konferencii VBH

Slogan „Život hodný povolania...“ vystihoval hlavnú tému výročnej 25. konferencie VBH, ktorú sme usporiadali v dňoch 23. – 25. októbra 2015 na tradičnom mieste, bývalom internáte SOUP v Liptovskom Mikuláši. Je to miesto, kde sa pravidelne konali konferencie VBH prevažne v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Pre mnohých absolventov to bolo trochu nostalgické miesto, pre súčasných študentov naopak niečo nové. Jedným z cieľov konferencie bolo, aby súčasní študenti mali možnosť zoznámiť sa a diskutovať s predchodcami svojich skupiniek VBH, ktoré sa zachovali a pokračujú v zvestovaní evanjelia počas jednotlivých generácii študentov.

Hlavnou témou nás sprevádzal Cassells Morrell, kazateľ v meste Greystones, člen IFES tímu pre Európu, bývalý vedúci IFES Írsko. Cassells svoje prednášky postavil na základe listu Ef 4:1 „Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní...“. Dotkol sa v nich nielen nášho povolania, ale aj toho, ako vyzerá náš život vo svete, v ktorom žijeme. Či žijeme v integrite, nakoľko sme ochotní odolávať rôznym pokušeniam a aké ovocie to prináša. Záznam jednotlivých prednášok si môžete vypočuť: prednáška č.1, prednáška č.2, prednáška č.3

Ku každej konferencii VBH patria praktické semináre. Tentokrát mali účastníci možnosť sa zamýšľať a diskutovať o témach ako: „Kresťan priateľ hriešnikov“, pod vedením Csabu Tolnaia (Kontakt café Levice ). Témou „Cudzinci – hosť v našom dome“ sprevádzala Baiba Strause Kalmere (Friends International, UK). Seminár o čítaní Biblie s hľadajúcimi priateľmi – "Objavuj" viedli Lara Rose (UCCF Wales) a Baška Muchová (VBH).

Casaba Tolnai otvoril mnoho otázok o tom, ako sme ako kresťania ochotní prijímať ľudí okolo nás takých akí sú a takým spôsobom, ktorý by nebol odsudzujúci im prejaviť lásku a otvoriť dvere pre zvestovanie evanjelia.
Baiba ako pracovníčka Friends international, oboznámila účastníkov s prácou s medzinárodnou komunitou v Anglicku a spôsobmi ako ľuďom, ktorí prichádzajú k nám z iných krajín a kultúr, priblížiť evanjelium Pána Ježiša.
Objavuj (pôvodne z anglického UNCOVER), je nový evanjelizačný projekt VBH. "Objavuj" pomáha študentom v čítaní a štúdiu evanjelia s priateľmi, ktorí hľadajú odpovede na otázky zmyslu života, alebo nemajú vlastnú skúsenosť s Bibliou a jej textami.

Bohatý program konferencie obohatil večer VBH, kde sa účastníci mohli oboznámiť so súčasným fungovaním študentských skupiniek a vypočuť si živé svedectvá študentov. Nechýbali panely prezentujúce súčasné skupinky v jednotlivých mestách. Atmosféru 25. výročia obohatila narodeninová torta v tvare knihy.

Súčasťou programu bolo aj valné zhromaždenie, ktoré sa koná každé 4 roky, spojené s voľbou členov Ústrednej rady VBH (ÚR VBH) a predsedu hnutia pre ďalšie štvorročné obdobie. Za členov ÚR VBH boli zvolení Monika Meltzerová, Peter Kozár, Peter Synak, Radovan Švarda, Martina Ostricová a Martin Adame. Predsedom sa stal Martin Mražík, ktorý je z tohto titulu tiež členom ÚR VBH.

Konferencia priniesla priestor pre ďalšie neformálne rozhovory. O deti účastníkov sa postarali pracovníci Detskej misie Andrea Sabolová a Ľuboš Marhofer. Duchovnými piesňami nás sprevádzali členovia skupiny EVS band, ktorí prispeli rovnako k dôstojnému priebehu konferencie.

Sme radi že študentská misia VBH sa dožila 25. rokov a veríme, že jej budúcnosť bude pokračovať v uvedomení si svojho povolania žiť aj zvestovať evanjelium všade kde budeme žiť, študovať či pracovať.

Pozrite si video-pozdravy a svedectvá, ktoré zazneli na konferencii VBH