Postup poukázania 1% (2%) z dnane pre právnické osoby

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba

  • Právnické osoby môžu poukázať 1% resp. (2%) z dane viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  • V daňovom priznaní (DP) pre právnické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Ak sa rozhodnete podporiť viacej prijímateľov, vložte prílohu do DP (je to uvedené na poslednej strane DP). Uveďte tam všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a príslušnú sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V príslušnej kolónke daňového priznania napíšete koľkým prijímateľom chcete poukázať svoj podiel z dane. Údaje, ktoré potrebujete do DP uviesť ak ste sa rozhodli pre VBH uvádzame v závere týchto pokynov.

Výpočet 1% alebo (2%) z dane z príjmov právnickej osoby:

  • Ak ste v minulom roku (do termínu na podanie DP a zaplatenie dane do 31.marca) nepoukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba VBH), tak môže poukázať iba 1% z dane. V príslušnej kolónke daňového priznania vyznačíte, že poukazujete iba 1% z dane.
  • Ak ste v v minulom roku (do termínu na podanie DP a zaplatenie dane do 31.marca) poukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba VBH), tak môže poukázať 2% z dane. V príslušnej kolónke daňového priznania vyznačíte, že poukazujete 2% z dane.
  • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla).
Ak budete mať problémy pri poukázaní 2% dane pre našu organizáciu, obráťte sa nás, radi Vám poradíme. Ďalšie informácie môžete získať aj u Vášho účtovníka alebo na www.rozhodni.sk.

 

Údaje ktoré treba uviesť do daňového priznania, ak sa rozhodnete svoju časť dane darovať pre VBH:

IČO: 30810558 (IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje z ľava)
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Vysokoškolské biblické hnutie
Sídlo: Legionárska
Číslo: 2
PSČ: 811 07
Obec: Bratislava