Dominika Milánová

Dominika

Vyrástla som na jednom z najkrajších miest na Slovensku – pod Tatrami. Nikdy som si nekládla otázku, či Boh existuje, lebo som si nevedela predstaviť, žeby neexistoval. No až keď som mala 13 rokov sa pre mňa Boh stal naozajstným Otcom cez to, že som osobne spoznala Ježiša ako svojho Spasiteľa. Mala som úžasné privilégium už v tomto veku začať hovoriť o nádhernom evanjeliu Ježiša Krista a učiť sa od starších bratov a sestier, ako tak robiť. Neskôr tento oheň v mojom srdci pohasol. No vo veku čerstvých 18 rokov ma Boh postavil pred vážnu otázku, či som ochotná investovať celý svoj život do ohlasovania evanjelia na rôznych miestach.

Vyštudovala som evanjelikálnu teológiu na Univerzite Mateja Bela a mám za sebou jednoročný kurz praktickej teológie na biblickej škole Gateway College. Toto štúdium ma nasmerovalo k venovaniu sa mladým ľuďom v cirkvi, či mimo nej. VBH skupinku som objavila už počas prvého roku štúdia na VŠ a teraz, krátko po absolvovaní štúdia, mám obrovské privilégium stať sa priamou súčasťou misie medzi študentami vo VBH v stredoslovenskej oblasti.