Mission week v Prahe

NĚCO VÍC NEŽ... kresťanský festival, ktorý sa uskutočnil v Prahe 7.11.2016 – 10.11. 2016 bol skutočne viac než len festival. Pripravovali ho ľudia z UKH(Univerzitného kresťanského hnutia), čo predstavuje české VBH. Podujali sa na to už tretí rok. Osobne som mala možnosť zapojiť sa do festivalu 9.11.2016 a 10.11. 2016.

Ako bolo na 26. konferencii VBH


Tohtoročná 26. konferencia VBH sa konala v dňoch 21. – 23. októbra vo Veľkom Slavkove. Zišli sme sa v úzkom kruhu a vďaka Bohu za to, prevažnú väčšinu účastníkov tvorili študenti, ktorí túžia po Kristovi a práci pre Neho. Témou nás prevádzal Peter Hrubo zo Žiliny, ktorý v minulosti pracoval pre VBH a v súčasnosti vedie tím pracovníkov a misionárov TC Kompas OZ. Hlavnou témou konferencie bolo POŠLI TO ĎALEJ. Čo je „TO“ čo máme šíriť ďalej? Čo my potrebujeme na to, aby sme šírili ďalej Kristovo posolstvo? Rečník svoje prednášky postavil na základoch Matúšovho evanjelia 28:16-20.

Discovery project - time to talk, alebo ako bolo na letnom pobyte VBH 2016

 

"Tento tábor mi ukázal kto je to skutočne Boh a čo urobil pre mňa osobne. Taktiež že ja už nemusím platiť za svoje hriechy, pretože všetko za mňa urobil On. Stačí len oddať sa na cestu v Jeho stopách a nasledovať Ho. Na tábore bolo takisto veľa super ľudí. Dúfam, že budem mať príležitosť zúčastniť sa tohto tábora aj na budúci rok."

(Študent)

 

Nitrianská skupinka "Na poli politickom"

Tento semester nitrianska skupina sa rozhodla organizovať diskusie s hosťami na aktuálne témy, ktoré zaujímajú dnešných mladých ľudí. Vyše sto študentov malo možnosť odpovedať na anketové otázky, cieľom ktorých bolo zistiť, čo by radi zmenili na súčasnom svete. Výsledkom bola široká databáza zaujímavých tém, v ktorých často figurovala práve politika. Preto sme v stredu 9. marca usporiadali prvú diskusiu s názvom Na poli politickom. Bolo pre nás cťou privítať hostí Igora Édera a Csabu Tolnaia, poslancov mestského zastupiteľstva v Leviciach, ktorí nám priblížili, v čom spočíva ich práca, čo obnáša a v čom vidia svoje poslanie pre mesto. Úprimne zodpovedali všetky položené otázky a dovolili nám nahliadnuť do ich súkromného i pracovného života. Na túto udalosť sme pozvali všetkých študentov obidvoch nitrianskych univerzít prostredníctvom facebooku či plagátov rozvešaných na nástenkách školských budov.

Zo zimného tréningového stretnutia VBH - OBJAVUJ vo Veľkom Slavkove

Ako členka prešovskej skupinky a účastníčka zimného tréningu VBH 2016, by som rada zdieľala radosť, ktorá mi zostala z tohtoročného stretnutia vo Veľkom Slávkove. Pre mňa je cieľom takýchto stretnutí, nadchnúť sa pre štúdium Biblie.
Už v piatok večer sme sa nadchli objavovaniam, ako je popísaný Ježiš v Janovom Evanjeliu.
V sobotu sme boli povzbudení z pasáže Mat 13, kde Ježiš hovorí podobenstvo o rozsievačovi. Mohli sme počuť, že zrno teda Božie slovo, padá do každej zo štyroch pôd. Tak ako je reálne Božie slovo v našom živote, tak je reálny aj diabol, ktorý chce slovo vziať. Reálne sú aj chvíľkovosť či strach, kedy odpadáme od slova. A reálne sú aj starosti, ktoré slovo dusia a ostávame bez „úrody“. Chceme teda byť tou dobrou pôdou a Božiemu slovu rozumieť a chápať ho, aby menilo naše životy a mohli sme byť Bohu užitoční v každej oblasti života.

O 25. konferencii VBH

Slogan „Život hodný povolania...“ vystihoval hlavnú tému výročnej 25. konferencie VBH, ktorú sme usporiadali v dňoch 23. – 25. októbra 2015 na tradičnom mieste, bývalom internáte SOUP v Liptovskom Mikuláši. Je to miesto, kde sa pravidelne konali konferencie VBH prevažne v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Pre mnohých absolventov to bolo trochu nostalgické miesto, pre súčasných študentov naopak niečo nové. Jedným z cieľov konferencie bolo, aby súčasní študenti mali možnosť zoznámiť sa a diskutovať s predchodcami svojich skupiniek VBH, ktoré sa zachovali a pokračujú v zvestovaní evanjelia počas jednotlivých generácii študentov.

Z Discovery campu 2015


V dňoch od 5. do 11. júla 2015 sme usporiadali letný anglický konverzačný tábor- "Discovery camp" ("Discover" z angličtiny- "Objav"). V rámci hodín agličtiny s britskými študentami z partnerského hnutia UCCF, mali možnosť naši študenti objavovať angličtinu a britskú kultúru.

V spoločnom štúdiu textov z Biblie mali študenti možnosť objavovať Ježiša takého akého nám ho predostierajú evanjeliá.

Z Európskeho študentského fóra v Bruseli

Koncom septembra som mala možnosť zúčastniť sa konferencie European Student Forum (ESF) v Bruseli. Spolu s ostatnými účastníkmi sme si mohli vypočuť prednášky kresťanov i ľudí z Európskej komisie na témy z oblastí ekonómie, práva, politiky i médií. Okrem toho nechýbala ani návšteva Európskeho parlamentu a účasť na interaktívnej hre, kde sme si vyskúšali, aké je to byť politikom, schvaľovať zákony a zúčastňovať sa na zasadnutiach. Som veľmi vďačná Bohu, že som mala takéto privilégium a mohla som sa zúčastniť tejto udalosti. Túto konferenciu určite odporúčam všetkým študentom ekonómie, práva, médií či politológie pretože verím, že tak ako pre mňa aj pre nich to bude veľmi veľkým prínosom do života.

Elvíra, EUBA

EFS bolo pre mňa veľmi motivujúce. Mesto bolo očarujúce a návšteva Európskeho parlamentu mi poskytla množstvo nových informácií. No najviac som vďačná za to, že som mohla spoznať skvelých ľudí s ktorými som mala možnosť viesť zaujímavé a príjemné rozhovory.

Danka, absolventka z Nitry