AKO BOLO NA KONFERENCII EXTRÉMNE NASLEDOVANIE?

27. konferencia VBH sa uskutočnila v dňoch 16. – 17. septembra vo Veľkom Slavkove. V priestoroch Medzinárodného Evanjelického Mládežníckeho Centra (MEMC) Ichthys pre nás Pán Boh pripravil dva požehnané dni naplnené modlitbami, štúdiom Božieho Slova, chválami a osobnými svedectvami. Veľkým Božím darom bolo aj vzájomne prežívané spoločenstvo. Počas konferencie sme premýšľali nad vážnymi slovami Pána Ježiša, ktoré vyriekol niekoľko dní pred svojou smrťou  na kríži: „Kto miluje svoj život, stratí ho a kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný život.“ (Ján 12, 25).
Program začal v sobotu ráno spoločnými modlitbami a chválami.

Môj Reštart vo Važci

Na svete je sedem miliárd ľudí. Každý jeden človek túži po láske, chce milovať, ale ešte viac, chce byť milovaný. Touto túžbou sa potvrdzuje, že všetci na svete sme si kvôli túžbe po láske rovní a taktiež rovní v slabostiach. V čase, keď sa dostávame na svoje životné dno zisťujeme, že nás nevie pochopiť ani ten najlepší kamarát. Stáva sa, že hľadáme pochopenie a pomoc inde. Našimi kamarátmi sú svetské veci,alkohol, cigarety, drogy, priateľ s výhodami... No neprinášajú títo „kamoši“ešte viacej prázdna do nášho vnútra a neubližujú nám ešte viac?

Nový e-shop kníhkupectva Jonatán

 

 

Vážení priatelia,

s radosťou si Vám dovoľujeme predstaviť náš nový e-shop http://jonatan.vbh.sk/. Je to čerstvo narodené dieťa, sme si vedomí, že nie všetko je ideálne, ale veríme, že s Vašou pomocou sa budeme stále zlepšovať. Veríme, že si nájdete a kúpite knihy alebo iný tovar, ktorý splní Vaše očakávania.

Pri príležitosti otvorenia e-shopu ponúkame ako darček prvým desiatim, ktorí si nakúpia za viac ako 15€, titul Ježiš náš osud od Wilhelma Buscha.

Zároveň nás môžete sledovať aj na Facebooku: facebook.com/knihkupectvojonatan/.

Je nám cťou s Vami spolupracovať, tešíme sa na Vás.

Váš Jonatán

Mission week v Prahe

NĚCO VÍC NEŽ... kresťanský festival, ktorý sa uskutočnil v Prahe 7.11.2016 – 10.11. 2016 bol skutočne viac než len festival. Pripravovali ho ľudia z UKH(Univerzitného kresťanského hnutia), čo predstavuje české VBH. Podujali sa na to už tretí rok. Osobne som mala možnosť zapojiť sa do festivalu 9.11.2016 a 10.11. 2016.

Ako bolo na 26. konferencii VBH


Tohtoročná 26. konferencia VBH sa konala v dňoch 21. – 23. októbra vo Veľkom Slavkove. Zišli sme sa v úzkom kruhu a vďaka Bohu za to, prevažnú väčšinu účastníkov tvorili študenti, ktorí túžia po Kristovi a práci pre Neho. Témou nás prevádzal Peter Hrubo zo Žiliny, ktorý v minulosti pracoval pre VBH a v súčasnosti vedie tím pracovníkov a misionárov TC Kompas OZ. Hlavnou témou konferencie bolo POŠLI TO ĎALEJ. Čo je „TO“ čo máme šíriť ďalej? Čo my potrebujeme na to, aby sme šírili ďalej Kristovo posolstvo? Rečník svoje prednášky postavil na základoch Matúšovho evanjelia 28:16-20.

Discovery project - time to talk, alebo ako bolo na letnom pobyte VBH 2016

 

"Tento tábor mi ukázal kto je to skutočne Boh a čo urobil pre mňa osobne. Taktiež že ja už nemusím platiť za svoje hriechy, pretože všetko za mňa urobil On. Stačí len oddať sa na cestu v Jeho stopách a nasledovať Ho. Na tábore bolo takisto veľa super ľudí. Dúfam, že budem mať príležitosť zúčastniť sa tohto tábora aj na budúci rok."

(Študent)

 

Nitrianská skupinka "Na poli politickom"

Tento semester nitrianska skupina sa rozhodla organizovať diskusie s hosťami na aktuálne témy, ktoré zaujímajú dnešných mladých ľudí. Vyše sto študentov malo možnosť odpovedať na anketové otázky, cieľom ktorých bolo zistiť, čo by radi zmenili na súčasnom svete. Výsledkom bola široká databáza zaujímavých tém, v ktorých často figurovala práve politika. Preto sme v stredu 9. marca usporiadali prvú diskusiu s názvom Na poli politickom. Bolo pre nás cťou privítať hostí Igora Édera a Csabu Tolnaia, poslancov mestského zastupiteľstva v Leviciach, ktorí nám priblížili, v čom spočíva ich práca, čo obnáša a v čom vidia svoje poslanie pre mesto. Úprimne zodpovedali všetky položené otázky a dovolili nám nahliadnuť do ich súkromného i pracovného života. Na túto udalosť sme pozvali všetkých študentov obidvoch nitrianskych univerzít prostredníctvom facebooku či plagátov rozvešaných na nástenkách školských budov.

Zo zimného tréningového stretnutia VBH - OBJAVUJ vo Veľkom Slavkove

Ako členka prešovskej skupinky a účastníčka zimného tréningu VBH 2016, by som rada zdieľala radosť, ktorá mi zostala z tohtoročného stretnutia vo Veľkom Slávkove. Pre mňa je cieľom takýchto stretnutí, nadchnúť sa pre štúdium Biblie.
Už v piatok večer sme sa nadchli objavovaniam, ako je popísaný Ježiš v Janovom Evanjeliu.
V sobotu sme boli povzbudení z pasáže Mat 13, kde Ježiš hovorí podobenstvo o rozsievačovi. Mohli sme počuť, že zrno teda Božie slovo, padá do každej zo štyroch pôd. Tak ako je reálne Božie slovo v našom živote, tak je reálny aj diabol, ktorý chce slovo vziať. Reálne sú aj chvíľkovosť či strach, kedy odpadáme od slova. A reálne sú aj starosti, ktoré slovo dusia a ostávame bez „úrody“. Chceme teda byť tou dobrou pôdou a Božiemu slovu rozumieť a chápať ho, aby menilo naše životy a mohli sme byť Bohu užitoční v každej oblasti života.