O 25. konferencii VBH

Slogan „Život hodný povolania...“ vystihoval hlavnú tému výročnej 25. konferencie VBH, ktorú sme usporiadali v dňoch 23. – 25. októbra 2015 na tradičnom mieste, bývalom internáte SOUP v Liptovskom Mikuláši. Je to miesto, kde sa pravidelne konali konferencie VBH prevažne v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Pre mnohých absolventov to bolo trochu nostalgické miesto, pre súčasných študentov naopak niečo nové. Jedným z cieľov konferencie bolo, aby súčasní študenti mali možnosť zoznámiť sa a diskutovať s predchodcami svojich skupiniek VBH, ktoré sa zachovali a pokračujú v zvestovaní evanjelia počas jednotlivých generácii študentov.

Z Discovery campu 2015


V dňoch od 5. do 11. júla 2015 sme usporiadali letný anglický konverzačný tábor- "Discovery camp" ("Discover" z angličtiny- "Objav"). V rámci hodín agličtiny s britskými študentami z partnerského hnutia UCCF, mali možnosť naši študenti objavovať angličtinu a britskú kultúru.

V spoločnom štúdiu textov z Biblie mali študenti možnosť objavovať Ježiša takého akého nám ho predostierajú evanjeliá.

Z Európskeho študentského fóra v Bruseli

Koncom septembra som mala možnosť zúčastniť sa konferencie European Student Forum (ESF) v Bruseli. Spolu s ostatnými účastníkmi sme si mohli vypočuť prednášky kresťanov i ľudí z Európskej komisie na témy z oblastí ekonómie, práva, politiky i médií. Okrem toho nechýbala ani návšteva Európskeho parlamentu a účasť na interaktívnej hre, kde sme si vyskúšali, aké je to byť politikom, schvaľovať zákony a zúčastňovať sa na zasadnutiach. Som veľmi vďačná Bohu, že som mala takéto privilégium a mohla som sa zúčastniť tejto udalosti. Túto konferenciu určite odporúčam všetkým študentom ekonómie, práva, médií či politológie pretože verím, že tak ako pre mňa aj pre nich to bude veľmi veľkým prínosom do života.

Elvíra, EUBA

EFS bolo pre mňa veľmi motivujúce. Mesto bolo očarujúce a návšteva Európskeho parlamentu mi poskytla množstvo nových informácií. No najviac som vďačná za to, že som mohla spoznať skvelých ľudí s ktorými som mala možnosť viesť zaujímavé a príjemné rozhovory.

Danka, absolventka z Nitry

Poznať lepšie Ježiša, konferencia o evanjelizácii vo Varšave

3. – 5. októbra, sa skupina 7. účastníkov z VBH zúčastnila vo Varšave, na konferencii o osobnej evanjelizácii s témou: Poznať lepšie Ježiša.
Hlavnými prednášateľmi boli známa americká spisovateľka a evanjelistka Becky Manley Pippert a teológ a evanjelista Michaelom Ots z Anglicka.
Prinášame Vám svedectvo jedného zúčastníkov, Adriána s Bratislavskej skupinky VBH:
V prvom rade musím povedať, ako sa mňa osobne dotkol Pán skrze konferu.

prof. John C. Lennox: Pochovala veda Boha?

Nie je Boh iba jednoduchý spôsob ako vysvetliť zatiaľ neobjasnené javy v rôznych vedných disciplínach? Nie je iba otázkou času, kedy Boh ako "náhradná" teória bude úplne nevyhovujúca?

Prof. John C. Lennox, MA., PhD., DPhil., DSc. navštívil dňa 12. novembra 2014 Banskú Bsytricu, aby v Aule Beliana na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, prednášal o vyššie uvedených otázkach v rámci témy:

Pochováva veda Boha?

Veľký záujem a účasť niečo cez 650 ľudí, potvrdili aktuálnosť témy.

Prednášku organizovali študenti zo skupinky VBH v Banskej Bystrici v rámci projektu Ponorka v spolupráci s Katedrou teológie a katechetiky PdF UMB, Katedrou matematiky FPV UMB a Filozofickou fakultou UMB.

Mediálne prednášku podporili Rádio Regina RTVS a Rádio7.

"Konflikt nie je medzi vedou a vierou, ale medzi dvomi protichodnými myšlienkovými systémami, materialistickým na jednej strane a teistickým na strane druhej. Veda leží medzi nimi. Ku ktorému systému sa jej dôkazy prikláňajú? Venovať sa vede vyžaduje vieru v zrozumiteľnosť vesmíru, predpoklad, že vesmír je založený na poriadku, ktorý vedci môžu objavovať."

Prof. Lennox vysvetľuje dôsledky a implikácie obidvoch pohľadov pre vedu a zároveň komentuje logické chyby alebo nesprávne predpoklady či možnosti, ktoré ponúkajú predstavitelia Nového ateizmu.

Prinášame vám video aj audio záznam z prednášky, ktorý pripravili portál netlive.sk a Rádio Logos. Prenášku tmočil ThDr. Ing. Ján Henžel, PhD. a vďaka jeho ochote si ju môžete vypočuť aj v slovenskom jayku. Sme veľmi radi, že sme mohli byť sprostredkovateľmi zaujímavej akcie na Univerzite Mateja Bela.

Na prednáškach a debatách s Dr. Petrom Payneom v Nitre

Keď je Boh dobrý, prečo existuje toľko utrpenia


V stredu 26. marca usporiadalo Vysokoškolské biblické hnutie v Nitre prednášku, ktorej rečníkom bol Dr. Peter Payne. Dr. Payne je výkonným riaditeľom Inštitútu pre hodnoverné kresťanstvo, prednáša a školí v oblasti apologetiky a evanjelizácie a o jeho vedomostiach z tejto oblasti sme sa mohli počas prednášky naozaj sami presvedčiť. Po úvodnom predstavení rečníka našimi moderátormi začal Dr. Payne rozprávať na tému „Keď je Boh dobrý, prečo existuje toľko utrpenia?”. Táto otázka je veľmi častá a azda neexistuje človek, ktorý by si ju aspoň raz v živote nepoložil. Prednáška bola koncipovaná viac filozoficky než prakticky. Nehovoril o tom, ako pomáhať ľuďom, ktorí trpia, ale o tom čo Biblia hovorí o pôvode utrpenia a pokúsil sa prostredníctvom zaujímavých príkladov priblížiť určité vysvetlenia prečo vlastne Boh bolesť dopúšťa.

Search - Hľadanie

Všetci niečo hľadajú. Čo hľadáš ty?

Asi pod takýmito heslami a otázkami sa v dňoch 17. až 21. februára 2014 niesol misijný týždeň na univerzite v Aberystwyth vo Walese. Dobre čítate, týždeň...

Týždeň príležitosti otvorene, verejne a spoločne hľadať odpovede na kľúčové otázky pre život a to všetko na univerzite. Napríklad:
Pondelok: 13:00, Máme zmyslel bez Boha? 19:00, Existuje Ježiš?
Utorok: 13:00, Je viera racionálna? 19:00, Čo Ježiš ponúka?
Streda: 13:00 Je iba jedná cesta k Bohu? 19:00, Kto bol Ježiš?
Štvrtok: 13:00, Dovoľuje Boh utrpenie? 19:00, Prečo musel Ježiš zomrieť?
Piatok: 13:00, Prečo by Boh posielal ľudí do pekla? 19:00, Vstal Ježiš z mŕtvych?

Priamymi svedkami a pomocníkmi pri organizácii, boli aj naši slovenskí študenti, Táňa, Betka a Erik.

TeoTest - Si Teo alebo Ateo?

Evanjelizácia predstavuje posolstvo evanjelia, ktoré niekto podáva ďalším. Existuje množstvo spôsobov, ako šíriť evanjelium. V rámci VBH sme dostali príležitosť môcť na to používať TeoTest.

Čo je to, a ako ho použiť, sa dozviete na školeniach, ktoré špeciálne na to pripravujeme. Pre vaše povzbudenie k účasti, dovoľte nám TeoTest priblížiť.