Správy zo zimného tréningu vedúcich a aktívnych členov skupiniek VBH

"Život prinášajúce slovo"

Jeden perfektný predĺžený víkend 13.- 16. 2. 2014, strávený v Božej prítomnosti, plný chvál, Božieho slova a modlitieb. Čo iné to môže byť, ako školenie VBH vo Važci?

Už na prvý pohľad pôsobila chatka, kde sme mali byť ubytovaní príjemne a útulne. No keďže výzor nemá veľký význam, znamenalo to len malé bezvýznamné plus. Dôležité bolo, čo sa nachádzalo vo vnútri. A tým teraz nemyslím zariadenie, ale samotnú náplň programu a atmosféru.

Študenti získavajú študentov pre Krista

 


 

Svedectvo Julky z prešovskej skupiny

Vložil(a) admin, Št, 11/10/2012 - 15:06
::

Služba nie je práve tou najľahšou vecou na svete. Pred pár rokmi som si myslela, že služba je aktivitou ktorú robíme pre ľudí spoločenstve z istého dôvodu. Moje dva roky vo VBH však neboli len službou pre ľudí v tom pravom zmysle slova. Zistila som, že služba niekedy spočíva aj v tom, že spoločenstvo v ktorom mám pracovať reálne neexistuje ale napriek tomu môžem byť aktívna a verím, že to je stále službou.

7 EUR pre VBH

Aby mohlo VBH slúžiť študentom, potrebuje aj finančné zabezpečenie. Financie sa rozdeľujú na réžiu spojenú s chodom organizácie (kancelária, korešpondencia, technika, cesty a platy zamestnancov) a projekty, ktoré počas semestra VBH realizuje (konferencie VBH, výroba časopisov, školenia vedúcich skupiniek, letné a zimné tábory, kurzy, štipendiá pre študentov v núdzi).

Prečo práve študenti a ich iniciatíva

Vložil(a) Martin Mražík, Ut, 04/05/2010 - 15:39
::
Spomínate si na oných štyroch malomocných, ktorí postávali pri vchode samárskej brány v čase, keď mesto obkľúčené sýrskymi vojskami postihol hlad? (2Kr 7) Vybrali sa do sýrskeho tábora s tým, že ak ich nezabijú, budú mať aspoň niečo pod zub. Doma by v beznádejnej situácii určite zahynuli tak či tak. Izolácia mesta spôsobila, že ceny potravín a tovarov sa náramne predražili. Bola to tak zúfalá situácia, že ľudia od hladu jedli svoje deti. (2Kr 6:24 – 33)
 
Hospodin prostredníctvom Elízea oznámil, že situácia sa zmení, ceny potravín klesnú, jedla bude dosť. (2Kr 7:1)

Jednota a rozmanitosť v našom povolaní

Keď Nový Zákon hovorí o povolaní, myslí sa tým jedna z dvoch možností. Za prvé, Božie povolanie vo všeobecnosti sa týka všetkých veriacich a je pre všetkých to isté. Za druhé, je tu zvláštne Božie povolanie, ktoré je pre rôznych ľudí rôzne. Všeobecné Božie povolanie zaručuje našu jednotu, zvláštne našu rozmanitosť. Všimnime si najprv jednotu.