Okná VBH

O niektorých akciách sa môžete dočítať aj v Oknách VBH, v ktorých vám ponúkame krátky zostrih informácií zo života skupiniek, pracovníkov VBH a samotného VBH v jednotlivých rokoch.

Okna VBH VBH info 2 - 2013,Okna VBH VBH info 1 - 2013

 

Okna VBH Okná VBH 2012, Info VBH VBH info 2 - 2011, Info VBH VBH info 1 - 2011, Info VBH VBH info 2010


 Okna VBH Okná VBH 2008,
Okna VBH Okná VBH 2007, Okna VBH Okná VBH 2/2006, Okna VBHOkná VBH 1/2006,