Kto sme

Vysokoškolské biblické hnutie je občianske združenie, ktoré pracuje na Slovensku od roku 1991. Združuje kresťanov, ktorí prijímajú doktrinálne zásady, ktoré vyznáva VBH a sú spojení so školským a akademickým prostredím.

VBH spolupracuje s viac ako 150 podobnými hnutiami v zahraničí, združenými v IFES (INTERNATIONAL FELLOWSHIP OF EVANGELICAL STUDENTS).

 • IFES nie je organizácia, ktorá by nás zhora dirigovala, ale je to v plnom zmysle slova spoločenstvo autonómnych hnutí pracujúcich na školách a univerzitách po celom svete.
 • Skupinky VBH sa stretávajú v každom univerzitnom meste na Slovensku: Bratislava, Trnava, Nitra, Zvolen, Banská Bystrica, Žilina, Martin, Prešov, Košice.
  Záujemcom radi poskytneme presnejšie informácie o mieste a čase stretnutí.
 • Vysokoškolské biblické hnutie je spolupracujúcou organizáciou Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike, svoje aktívne zastúpenie má aj v Mládežníckej komisii Ekumenickej rady cirkví v SR.
 • Činnosť VBH je financovaná z dobrovoľných príspevkov a darov.
 • V Bratislave (Legionárska 2) slúži verejnosti kníhkupectvo Jonatán s bohatou ponukou hodnotnej literatúry, slovenských i zahraničných audio a videokaziet a CD. Aktuálnu ponuku nájdete v našom INTERNETOVOM OBCHODE.
 • Tel.: 02 / 555 630 40, mobil: 0948 754 471, e-mail: jonatán(z@vináč)vbh(bodka)sk

   

  Zoznámte sa s pracovníkmi VBH

   

  Naša adresa je:

  VBH-IFES
  Legionárska 2
  811 07 Bratislava


  mobil:
  0948 230 930

  e-mail: vbh(z@vináč)vbh(bodka)sk

  Bankové spojenie: TATRA BANKA 2660455018/1100

      IBAN: SK64 1100 0000 0026 6045 5018 

  IČO: 30 810 558

  DIČ: SK2020850656

  Kontakt na kníhkupectvo Jonatán

  tel.: 02 / 5556 304002 / 5556 3040

  mobil: 0948 754 471

  e-mail: jonatán(z@vináč)vbh(bodka)sk