Prečo tu sme ...


Študenti

Premýšľali ste už niekedy o tom, že študenti sú zvláštnou skupinou ľudí v našej spoločnosti? Spôsob života a myslenia, rozhľad, intelekt, okruh ľudí s ktorými sa stýkajú, problémy a otázky ktoré riešia, prístup ku znalostiam a otvorené možnosti do budúcnosti je to, čo ich robí rôznymi od ostatných. Pre spoločnosť sú perspektívni, ich život a vzdelanie budú mať podstatný vplyv na myslenie a život druhých ľudí.
Pretože celé desaťročia evanjelium nenašlo miesto na vysokých školách a univerzitách, chýbajú nám dnes úprimne veriaci ľudia v oblasti politiky, ekonomiky a vedy. Chýbajú ľudia na významných miestach, ktorí by mohli zaujať rozhodný biblický postoj ku mnohým citlivým otázkam, aktuálnym v našej spoločnosti.

Takáto situácia je výzvou pre každého kresťana, ktorému záleží na šírení dobrej zvesti.

VBH berie túto výzvu vážne!

Absolventi

Túžime, aby študenti ostali rásť v Kristovi aj potom, ako skončia školu. Študentmi sme 5 - 6 rokov, absolventmi aspoň 40. Práve veriaci absolventi sú najstrategickejšou skupinou, ktorá nesie svedectvo o Kristovi pre náš národ. Väčšina absolventov pracuje v klasických svetských zamestnaniach. Toto je to najväčšie misijné pole v každej krajine.
Výzvou pre každého absolventa je ostať verný v tej pozícii a na tom mieste, kde sa nachádza. Ako zostať kresťanom a žiť v integrite v situáciách, ktoré reálny život prináša? Aj toto je priestor pre diskusiu a odpovede na tieto otázky, ktorý VBH ponúka. Tak, ako chceme absolventom pomáhať v praktických otázkach života, chceme ich zapájať aj do študentskej misie. Svojimi skúsenosťami, zázemím v cirkvi, modlitbami aj finančnou podporou, tvoria dôležitú súčasť nášho hnutia. Absolventi rozhodujú o jeho kvalite.