Príručka pre vedúcich skupiniek

Zapojeniu do malých skupín sa jednoducho nevyhneme. Každý z nás je v živote súčasťou rôznych skupín. Naša rodina je prvou a pravdepodobne najdôležitejšou z nich. Učíme sa, pracujeme, hráme sa a uctievame Boha v skupinách. Nie je teda prekvapením, že skupinky majú takú dôležitú úlohu vo vysokoškolskej službe VBH. Tieto skupinky poskytujú jednotlivým kresťanom lásku a podporu, rast v poznaní Božieho slova a zároveň im umožňujú osloviť iných. Skupinky sú silnou a dobrou skúsenosťou v našej službe a je to zároveň jedna z účinných foriem evanjelizácie.

 

Aby študentské biblické skupinky spĺňali svoj účel a napredovali k cieľu, je dôležité, aby mali stanovené určité pravidlá a systém. Potrebujeme vedieť, z čoho skupinka pozostáva (súčasti skupiniek), poznať spôsob biblického štúdia a mať jasno v tom, kto vedie skupinku a aká je jej vízia.

 

Príručka je vydaná primárne pre potreby VBH, je však vhodná aj pre použitie v cirkevných zboroch a spoločenstvách, kde sa organizujú malé biblické skupinky.

 

Príručku pre vedúcich skupiniek si môžete objednať na našej adrese vbh(z@vináč)vbh(bodka)sk alebo priamo cez kontaktný formulár.

 

Cena 1€ plus poštovné (kúpou príručky sa podieľate na podpore študentskej misie VBH).

 

Autori: Martin Mražík a Marika Geciová
Grafická úprava: Martin Mražík a Peter Kozár
Gramatická úprava: Ivana Škulecová
Tlač: Equilibria, s.r.o., Košice

 

Vysokoškolské biblické hnutie v roku 2010.