Budovanie základov

Väčšina vedcov je stále ďaleko od toho, aby zanechali darwinizmus a prijali myšlienku inteligentného dizajnu. Napriek tomu to majú jeho obhajcovia čoraz ľahšie. V marci 1992 sa na Južnej metodistickej univerzite (Southern Methodist University) v Dallase uskutočnilo sympózium. Phillip Johnson, Stephen Meyer, William Dembski, Michael Behe a iní kresťanskí vedci vystúpili proti niektorým významným darwinistom. Téma bola „Darwinizmus: veda alebo filozofia?“ (Záznamy zo sympózia boli vydané v knihe s tým istým názvom.) Pozoruhodnou črtou sympózia bol kolegiálny duch. Kreacionisti a evolucionisti sa stretli ako seberovní, aby prediskutovali závažné intelektuálne otázky. Nie je prekvapením, že niektoré otázky zostali nevysvetlené. Ale v súčasných darwinistických kruhoch, kde sa odlišnosť názorov často považuje za náboženskú zaujatosť, už samotná diskusia bola úspechom.

Navyše, o niekoľko mesiacov neskôr vyhlásil verejne významný darwinista, ktorý sa na sympóziu zúčastnil, že jeden zo záverov Johnsona bol správny. Totiž, že darwinizmus je v rovnakej miere založený na filozofických predpokladoch, ako na vedeckých dôkazoch. Toto vyhlásenie sa uskutočnilo na národnom stretnutí najväčšej vedeckej spoločnosti krajiny, Amerického združenia pre rozvoj vedy (American Association for the Advancement of Science). Pohoršilo darwinistickú komunitu, ktorá vykresľuje evolúciu ako nesporný fakt. Bolo to o to pohoršujúcejšie, že hovorca bol špeciálne pozvaný na stretnutie, aby Johnsona verejne odsúdil.

Kreacionisti majú stále ďaleko k výhre, ale veria, že veci sa zlepšujú. Podľa Johnsona sa stávajú argumenty kreacionistov viac sofistikovanými, zatiaľ čo väčšina darwinistov stále opakuje tie isté frázy. Teraz sú to kreacionisti, ktorí kladú ťažké otázky a žiadajú otvorenú diskusiu. Podľa Johnsona to však nie sú diskusie alebo argumenty, ktoré jedného dňa zvíťazia. „Je to skutočnosť, ktorá to spôsobuje. Je to realita sveta. A skôr či neskôr vedci budú musieť pripustiť tento fakt.“

Preklad: Zuzana Beličková
© Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá, Bratislava