Na zamyslenie

 1. Ako reaguješ na myšlienku, že si hlina v rukách Hrnčiara? Označ, ktoré z doluuvedeného sa ťa týka.
  • Dôverujem Bohu, že tvárni môj život tak, aby vo mne a cezo mňa dosiahol svoje zámery.
  • Utešuje ma pomyslenie na to, že Boh má pod kontrolou všetky udalosti v mojom živote.
  • Je mi nepríjemné myslieť na proces, ktorým musí hlina prejsť, aby sa z nej stala užitočná nádoba.
  • Vôbec a mi nepáči tá predstava, že som hlinou. Chcem veriť, že sám zodpovedám za budovanie svojej osobnosti, svojho charakteru a za svoj osud.
 2. Čítaj tieto biblické texty: Iz 29,16; 45,9–12; 64,7. Aké hriešne postoje voči svojmu životu a Bohu zobrazuje Izaiáš metaforou hrnčiara a hliny?
 3. Ktoré veci v tvojom živote vyvolávajú nedôveru v Hrnčiarove zásahy?
 4. Doplň túto modlitbu v dvoch vetách:

  Otče, najťažšie na tom, že som hlina, je...

  Ale ďakujem Ti, že si Hrnčiar, pretože...