O nás

Kto sme

Vysokoškolské biblické hnutie je občianske združenie, ktoré pracuje na Slovensku od roku 1991. Združuje kresťanov, ktorí prijímajú doktrinálne zásady, ktoré vyznáva VBH a sú spojení so školským a akademickým prostredím.

VBH spolupracuje s viac ako 150 podobnými hnutiami v zahraničí, združenými v IFES (INTERNATIONAL FELLOWSHIP OF EVANGELICAL STUDENTS).

Študenti získavajú študentov pre Krista

 


 

Janko Havrila sa uchádza o prácu pre VBH

Sme vďační Bohu, že povoláva ľudí do misie VBH a máme teraz ľudí zo zahraničného IFES tímu, s ktorými môžeme efektívne pracovať v osobnom kontakte so študentmi na celom Slovensku. Teraz pracuje pre misiu VBH iba jeden Slovák. Radi by sme mali viac domácich pracovníkov, aby po odchode ľudí z IFES tímu neostal opäť sám iba jeden človek a mal na starosti skupinky na celom Slovensku.
Je veľmi náročné byť samému v dobrom osobnom kontakte so študentmi. Rovnako je náročné pre jedného človeka koordinovať túto prácu na celoštátnej úrovni. Veríme, že Pán Boh má situáciu pod kontrolou a preto už poznáme meno človeka, ktorý sa uchádza o prácu VBH. Je ním Janko Havrila.

Nicholas Haydock

NicholasPôvodne pochádzam z oblasti Buckingham v Anglicku. Od detstva som bol vedený k chodeniu do kostola. Avšak, až keď som mal 8 rokov, rozhodol som sa zistiť sám pre seba, či je Boh skutočne reálny. Zaviazal som sa, že si budem čítať každý deň kúsok z mojej malej Biblie a že sa budem modliť za to, že ak jestvuje Boh, aby prišiel a zmenil môj život. Tak sa aj stalo a za veľmi krátky čas sa môj charakter zmenil, tak ako sa mi to nepodarilo, keď som sa o to pokúšal sám.

Martin Mražík

Pochádzam z dediny Trhovište v Michalovskom okrese. Do kontaktu s VBH som prišiel počas môjho štúdia na univerzite už v prvom ročníku. Skupinka VBH na našom internáte sa mi stala druhou rodinou počas celého štúdia. Po skončení školy som ostal pracovať na Technickej univerzite v Košiciach ako vedecko-výskumný pracovník. Aj vtedy som sa zaujímal o skupinky na východe Slovenska a snažil som sa byť študentom nápomocný ako absolvent.

Ústredná rada VBH a Rada konzultantov VBH

Riadiacim článkom vo VBH je Ústredná rada VBH. Je zodpovedná za riadenie hnutia a medzi členskými zhromaždeniami rozhoduje o zásadných a najdôležitejších otázkach smerovania a práce VBH.

Ústredná rada VBH okrem iného:

Zoznámte sa s pracovníkmi VBH

Graham Leeder

preseda VBH

Kontakt

email: graham(z@vináč)vbh.sk

Mobil: 0915 133 079

Mobil: 0948 230 930

Viac o Grahamovi

 

 

Beata Szrejder

Študovala som geografiu na Univerzite Mikuláša Kopernika v Toruni, následne som úspešne ukončila aj doktorandské štúdium. V Pána Ježiša som uverila počas mojich štúdií cez prácu ChSA (Poľské VBH). Práca v misii medzi študentmi stala sa pre mňa výzvou aj poslaním. Pracovala som 10 rokov pre poľské študentské hnutie ChSA. Rovnakou výzvou pre mňa je aj zahraničná misia a práca tam, kde je treba priložiť ruku k dielu Božiemu. S týmto som prišla aj na Slovensko prostredníctvom IFES a poľského ChSA.

Ako nás môžete podporovať

 

Podporiť nás môžete týmito spôsobmi: 

Kontakt

Naša adresa je:

VBH-IFES
Legionárska 2
811 07 Bratislava

tel.: 02 / 5556 3040

mobil: 0948 230 930

e-mail: vbh(z@vináč)vbh(bodka)sk

ON-LINE ODKAZ (Kliknite)