Pripravujeme

Skupinky VBH

Študentské skupinky na internátoch sú najtypickejšou formou práce VBH. Ich poslaním je študovať Bibliu a uvažovať o aplikácii jej učenia v súčasnom živote, prinášať dobrú zvesť o Božej láske spolužiakom zrozumiteľnou formou, chváliť Boha piesňami i modlitbami, prehlbovať spoločenstvo a priateľstvo medzi študentmi. Skupinky VBH zároveň spájajú kresťanov všetkých denominácií a prinášajú priestor pre posilňovanie jednoty kresťanov.

Študentom pomáhame pri vedení a organizovaní skupiniek, pripravujeme školenia a tréningy pre vedenie a organizovanie skupiniek, a tiež sme pripravili praktickú príručku pre vedúcich skupiniek.

Skupinky v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

Miesto: ŠD Nová Doba

Miestnosť: Éter klub, 6. poschodíe

Čas: streda o 19:00

Kontakt:  Beata Szrejder 0948180710

Na FB nás môžete nájsť pod názvom skupiny "VBH Nitra"

"Život prinášajúce slovo" - Zimný tréning vedúcich a aktívnych členov skupiniek VBH

Našou víziou vo VBH je to, aby študenti prinášali evanjelium študentom. Túžime prinášať a deliť sa v našom okolí s tým, čo prijímame zadarmo od Krista.

V našej misii využívame službu biblických skupiniek, ktoré sú otvorené pre všetkých kresťanov, nekresťanov, neveriacich a hľadajúcich ľudí. Či také skupinky majú význam, to vedia posúdiť mnohí z vlastných skúseností.

Keďže za skupinkou stoja ľudia ktorí ju pripravujú, vedú ju a nesú zodpovednosť, uvedomujeme si, že je potrebné ponúknuť priestor, aby sme sa vzdelávali aj vo vedení skupiniek a ich efektívnom využití pre Biblické štúdium a evanjelizáciu.